cage-farming blue
Merdbasert
lanbased blue
Landbasert
life-buoy blue
Service
monitor blue
Programvare

SAMFUNNSANSVAR

AKVA GROUP FORPLIKTER SEG TIL Å

Å drive lønnsom utvikling, produksjon og leveranse av teknologi og tjenester av høy og pålitelig kvalitet, å innfri kundenes forventninger, oppnå kundetilfredshet og utvikle AKVA groups posisjon som ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.
Å overholde lover og reguleringer, bransjestandarder og kvalitetssystemkrav i markedene vi opererer i.
Å unngå at vår produksjon, produkter, løsninger eller service forårsaker uakseptable HMS-konsekvenser.

AKVA GROUP VIL INNFRI FORPLIKTELSENE VED Å

Ha en risikobasert tilnærming.
Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet i organisasjonen ved å etablere og drifte et kvalitetsstyringssystem og aktivt bruke avviksmeldinger, både i forhold til interne prosesser, HMS og produktavvik.
Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet gjennom kunnskapsrike, godt opplærte og kompetente medarbeidere.
Bruke et integrert ledelsessystem, AKVA Quality System (AQS) og overholde kravene defintert i ISO 9001 Quality Management Systems, ISO 14001 Environmental System og OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System-standardene i land og markeder hvor dette er påkrevd og aktuelt.
Definere og jobbe for å oppnå spesifikke og dynamiske kvalitetsmål innenfor hvert forretningsområde. 

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

AKVA group oppfordrer til å synliggjøre informasjon og aktivitet tilknyttet selskapet som kan ansees som ulovlig, uetisk eller ikke korrekt. 

Vennligst bruk dette skjemaet dersom du har noe å rapportere.  

ISO9001:2015

ISO9001:2015

KARRIEREMULIGHETER

Entusiasmen og kompetansen til våre medarbeidere gjør AKVA group til et selskap vi er stolte av. Å ha lidenskap for hva vi gjør, og ha det gøy mens vi jobber, er en viktig del av vår kultur. 
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?