AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Din teknologi- og servicepartner

AKVA group skal være en profesjonell teknologi- og servicepartner innen global akvakultur. Som partner er vårt mål å være en lønnsom leverandør av løsninger og service som bidrar til å bedre våre kunders inntjening og bærekraft.

Vi ønsker å være kjent for vårt kundefokus, vår akvakulturkunnskap, pålitelighet og entusiasme.

Gjennom mer enn 30 år som innovatør og leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien, har vi i AKVA group lært hva som virkelig betyr noe – samarbeid og partnerskap med våre kunder. Det gjør oss i stand til å tilby teknologiske løsninger og service slik at våre kunder kan drifte sin virksomhet både bærekraftig og lønnsomt. Når vi hjelper kundene med å lykkes, får vi også mulighet til å utvikle AKVA group. Vi vil fortsette å bygge opp AKVA group med dette som hovedmål. Vi vil fokusere på våre kunders behov og være oppmerksomme og handlekraftige. Vi vil utvikle og bruke kunnskapen vår til å bidra med gode løsninger og service som løfter kundenes prestasjoner innenfor næringen. Vi tar stolthet i å være pålitelige og ærlige i alt vi gjør, og vil bruke vår entusiasme til å skape energien og gleden som skal til for å bringe både kundene og AKVA group framover!

I AKVA group har vi en sterk tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Vi er stolte av å være en del av den globale akvakulturindustrien, som spiller en avgjørende rolle i produksjon av sunn sjømat til hele verden. 

Vi er en partner - og vi tenker langsiktig!
knowledgebilde
“Vi skal forstå kundenes behov og skape nye, spennende løsninger”
enthusiasme web
“Entusiasme er hemmeligheten bak de fleste nyvinninger, ingenting stort har noensinne blitt skapt uten entusiasme”
bilde2
“I en verden hvor enhver produktfordel raskt kan kopieres, er partnerskap og gode relasjoner helt avgjørende”

Kundefokus

“Vi skal hjelpe våre kunder med å lykkes”

AKVA group er avhengig av gode relasjoner til kundene. Dette må alltid være drivkraften bak vår tenkning og vår oppførsel. Kundene våre skal alltid komme først! 

Vårt mål er å være en lønnsom leverandør av teknologiske løsninger og service, som bidrar til å bedre kundenes bærekraft og lønnsomhet. For å nå dette målet må løsningene og servicen alltid være forankret i kundens behov. I AKVA group er vi kommersielle, men vi vil alltid gi verdi til kundene. Vi behandler både interne og eksterne kunder med like stort engasjement. 

Vi søker hele tiden stabile og langsiktige samarbeidspartnere hvor gjensidig respekt og forståelse står sentralt. Vår stolthet ligger i å være lydhøre og hjelpsomme i vår streben etter å tilby kundene våre de beste løsningene og den beste servicen. 
customerfocus
"Vi skal forstå kundenes behov og skape nye, spennende løsninger”

Akvakulturkunnskap

“Erfaring og kunnskap er vår styrke”

Kompetanse og bransjeforståelse er en avgjørende forutsetning for å finne gode løsninger som dekker våre kunders behov. For AKVA group betyr dette å kunne forstå akvakulturindustrien som vi er en naturlig del av.

Vi i AKVA group er dedikert til å utvikle vår akvakulturkunnskap og kompetanse. Vi gjør dette ved å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere med allsidig kunnskap. Disse personene er nøkkelen til utviklingen av nye innovative løsninger og service basert på kundenes behov. Vi ønsker å forstå utfordringene og mulighetene som våre kunder står ovenfor slik at vi kan innfri vårt mål om å tilby gode løsninger og service som bidrar til å øke kundenes bærekraft og lønnsomhet.
aquaculture knowledge
“Det er viktigere å gjøre det som er strategisk riktig enn det som er lønnsomt på kort sikt”

Pålitelighet

“Hvis de stoler på oss, vil de også stole på produktene våre”

AKVA group skal være til å stole på. Pålitelighet må være en viktig del av vår identitet. 

I AKVA group er vi stolte av å kunne holde det vi lover. Vi tror at stabilitet og pålitelighet er grunnleggende
egenskaper som kreves for å vinne tillit. Om nødvendig går vi en ekstra mil for å gjøre ting riktig. Noen ganger vil vi gjøre feil, men vi tar ansvar for våre handlinger. Vi vil gjøre det som kreves for å rette opp feilene våre og forsøker stadig å forbedre oss, våre prosesser og produktene våre. Åpenhet og ærlighet er høyt verdsatt, selv om det noen ganger kan være ubehagelig.
reliability
“Våre løfter er en måte å styre fremtiden på,gjøre den forutsigbar og litt mer pålitelig”

Entusiasme

“Del entusiasmen din”

AKVA group er avhengig av entusiastiske medarbeiderne. Å være engasjert i det vi gjør og ha det gøy på jobben, er en viktig del av vår arbeidskultur. 

Entusiasmen vi deler gjør det motiverende å jobbe i AKVA group. Det bidrar til å skape den energien som trengs for å utvikle nye løsninger og gi god service til våre kunder. Ved å benytte oss av energien fra vår entusiasme, beveger vi oss hele tiden fremover sammen. Mens vi har det gøy utvikler vi oss og blir dyktigere i jobben vår. Denne drivkraften gir oss mulighet til å få den anerkjennelsen som motiverer oss og utvikler AKVA group til en enda bedre arbeidsplass.
enthusiasm
“Det er en utrolig kraft i entusiasmen. Den er ofte forskjellen på middelmådighet og virkelig store prestasjoner”
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?