AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Recirculation - Aquaculture

akvasmart-white
AkvaFlex Recirculation System

AkvaFlex - Det eneste lett flyttbare resirkuleringsanlegget

AkvaFlex er et nytt modulbasert konsept som integrerer vår velkjente resirkuleringsteknologi og sofistikerte kontrollsystemer i en fleksibel og enkel installasjon. Som et resultat av innovasjon og nytenking er det nå mulig å få et resirkuleringsanlegg i industriell skala forhåndsinstallert og klargjort for en effektiv tilkobling på lokalitet – uansett hvor i verden anlegget skal brukes.

Vår vel utprøvde resirkuleringsteknologi i kombinasjon med det markedsledende kontrollsystemet iControl ivaretar sammen perfekt vannkvalitet og full driftsikkerhet. AKVA group kan nå også tilby et bredt spekter av fleksible polyethylene tanker og ulike filtertyper som reduserer både transport og installasjonskostnader.
Dette er inkludert i en AkvaFlex basis enhet:
 

• 3 biofiltre
• Mikropartikkelfilter
• CO2 lufter med aktiv ventilasjon
• Mekanisk filter
• Frekvensregulerte hovedpumper
• Slampumpe
• Blåser for belufting av biofiltre
• Doseringspumpe for tilsetting av lut
• pH, O2, CO2 og nivåsensorer
• Alt internt røropplegg, alle ventiler og mekaniske installasjoner
• Alle elektriske installasjoner inkl. el-kabinett
• Komplett kontroll og alarmsystem med PC og sms alarm
Et bredt spekter av AKVA groups løsninger er fullt kompatible med AkvaFlex og kan integreres i leveransen:
 
• UV-system
• Nødoksygensystem
• Oksygenkjegler og pumper
• Akvaconnect integrasjon av eksisterende løsninger og utstyr på lokalitet
• Måleinstrumenter
• Prefabrikerte enheter for behandling av inntaksvann
• Prefabrikerte enheter for oppvarming
• Fôringssystemer
• Undervanns- eller overflatelys
• Kamerasystemer
AkvaFlex integreres med eksisterende utstyr på lokalitet eller leveres med ønsket tilleggsutstyr.
alternativAkvaFlex er et konkurransedyktig alternativ til faste installasjoner og en perfekt løsning for saltvannsresirkulering.
pe-polyethyleneAlle AkvaFlex modulene er produsert i PE, (Polyethylene), et lett, robust materiale som er enkelt å vedlikeholde og transportere.
p1030382Installert i en standard transportcontainer kan AkvaFlex transporteres enkelt og billig. Alt er forhåndsinstallert og sikrer problemfri og rimelig tilkobling på lokaliteten.
flyttes-og-koblesModulen kan enkelt flyttes og kobles til andre tanker og lokaliteter. Systemet er brukervennlig og enkelt å koble til.
serviceAKVA group tilbyr faste servicebesøk med utstyrskontroll og vedlikehold. Intensive produktkurs arrangeres over hele landet.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?