AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Environmental Sensors

Miljødata - et kritisk parameter ved fôring

Kunnskap om miljøet som temperatur, oksygen og strømhastighet er faktorer som er viktige styringsparametere ved fôring av fisk. I Akvasmart CCS fôringsanlegg kan alle disse faktorene automatisk kontrollere og justere fôringen. Alle miljødata vil bli logget og kan deretter og brukes i videre analyser, enten i Akvakontroll eller Fishtalk.
temperature-sensor
Temperatur Sensor
Temperatur er grunnlaget for alle fôringsregimer og veksttabeller. Akvasmart Temperatursensor er en robust og driftsikker sensor laget for å måle temperaturer på ønskede dybder. Disse sanntidsmålingene vises kontinuerlig på PC skjermen og logges i AkvaKontroll programvaren.
oxygen-sensor
Oksygen Sensor
Oksygen en viktig faktor for vekst og fiskevelferd, med denne oksygen- sensoren tilkoblet fôringsanlegget kan fôringen automatisk stoppes ved for lavt innhold av oksygen i vannet. Målingene blir også logget i AkvaControl fôringssystem software for senere analyser.
super-hr-camera-land
Logging av miljødata
Innsamling og logging av miljødata integrert med Akvasmart CCS fôringsanlegg via AkvaKontroll, gir mulighet for fôringsstyring og analyse av miljø- og fôringsdata. Miljødata i sanntid sendes via det trådløse sensornettverket (CAP) eller via en miljøstasjon (EAP).
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?