AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Environmental Sensors

Miljødata - et kritisk parameter ved fôring

Fôret utgjør 60 - 90 % av produksjonskostnadene i et oppdrettsanlegg i dag. Dette betyr at hver eneste pellet teller når de økonomiske resultatene legges fram. 

Det første viktige parameteret er temperatur. Å vite den eksakte temperaturen gir kunnskap til å fôre riktig. Det andre parameteret er oksygen. Oksygendata hjelper deg å velge det riktige tidspunktet for fôring. Systemet vil og stoppe fôringen ved lave oksygenverdier i vannet. 
temperature-sensor-text
Temperatursensor
Temperatur er grunnlaget for alle fôringsregimer og veksttabeller. Akvasmart temperatursensor er en robust og driftsikker sensor laget for å måle temperaturer på ønskede dybder. Disse sanntidsmålingene vises kontinuerlig på PC-skjermen og logges i AKVAconnect programvaren.
oxygen-sensor
Oksygensensor
Oksygen en viktig faktor for vekst og fiskevelferd. Med denne oksygensensoren tilkoblet fôringsanlegget kan fôringen automatisk stoppes ved for lavt oksygeninnhold i vannet. Målingene blir også logget i AKVAconnect fôringssystem-software for senere analyser.
temperature-sensor-css-feed-system
Logging av miljødata
Innsamling og logging av miljødata integrert med Akvasmart CCS fôringsanlegg via AKVAconnect, gir mulighet for fôringsstyring og analyse av miljø- og fôringsdata. Miljødata i sanntid sendes via det trådløse sensornettverket (CAP) eller via en miljøstasjon (EAP).
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?