AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 
Stable oxygen levels are essential to all aquaculture systems.

Høyt oksygennivå er helt avgjørende

Oksygentilførsel må foregå på en effektiv og sikker måte. 

Et riktig oksygennivå er nødvendig for at fisken skal trives. Oksygen er også en viktig faktor for å sikre god vekst i alle typer oppdrettssystemer. I all moderne oppdrettsvirksomhet er bruk av ren oksygen blitt et livsviktig parameter for å kunne nå produksjonsmålene. Effektive og pålitelige systemer til injeksjon av ren oksygen er derfor av største viktighet. Tilførsel av ren oksygen i prosessvannet kan utføres på ulike måter: 
  • Oksygenkjegeler som opererer med høyt trykk, plassert sentralt eller ved siden av hver tank for å sikre optimal innblanding av oksygen i tankene. 
  • Venturiinjektorer spesielt utformet til bruk i saltvann anvender stråle-effekten til å øke oksygenopptaket. 
  • Oksygeninnblanding ved lavt pumpetrykk utnytter det høyere vanntrykket på bunnen av en brønn til å øke innløsningseffektiviteten av oksygen i systemet. 
  • Lekkende rør (Leaky Pipes) som brukes til enkel diffusjon anvendes oftest i nødsituasjoner eller for å håndtere belastningstopper. 
oksygenkontroll-med-hoytrykkspumpe
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?