AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

AKVAconnect

akvasmart-white
Photofish main image

AKVAconnect gir full kontroll

AKVAconnect "SCADA" programvare er laget for å gi optimal industriell kontroll med prosessene og aktivitetene i oppdrettsanlegg. Systemet gir full kontroll, overvåking og perfekt integrering av maskineri, elektroniske sensorer og alle prosessene som finner sted i et oppdrettsanlegg for fisk. En hovedoversikt gir deg rask tilgang til status for hele lokaliteten. 

AKVAconnect samler inn data og kombinerer informasjon fra alle nivå i driften av alt fra enkle anlegg til store internasjonale selskaper. Systemer gir komplett oversikt, overvåking og integrasjon av maskiner, sensorikk og prosesser i både land- og merdbasert oppdrett. Smart 3D-design med interaktive kontrollfunksjoner gjør det enkelt og brukervennlig. 

Programvaren blir nøye tilpasset hver enkelt bruker og fokuserer på de funksjonene som er viktigst i hvert enkelt oppdrettsanlegg. 


 
akvaconnect-camera-control
AKVAconnect kamerakontroll
Både analoge og digitale kameraer er integrert i systemet og kan kontrolleres fra enhver lokasjon eller posisjon. Flere skalerbare kameravinduer kan bli vist og kontrollert direkte på skjermen og overvåket via Internett.
remote-video-system-1
AKVAconnect fôringskontroll
Ny fleksibel software for fôring sikrer full oversikt og kontroll. Oversiktsbildet blir konfigurert og skreddersydd for hvert enkelt anlegg eller lokalitet.
akva connect
AKVAconnect miljøkontroll
Se og sjekk alle miljøparameterne i oppdrettsanlegget for å sikre maksimal stabilitet i systemet ditt. Temperatur, oksygennivå, saltinnhold, pH-verdi etc.
360-surveillance
AKVAconnect prosesskontroll
Alt anleggsutstyr blir overvåket og kontrollert. Informasjon om status, driftstimer og vedlikehold er lett tilgjengelig.
reduced-maturation
AKVAconnect lyskontroll
Store skjermbilder gir full oversikt og kontroll av undervannslysene ved hjelp av AKVAconnect software. Lysene kan styres enkelt med fjernkontroll og AKVA groups digitale nettverk.
location-control
AKVAconnect lokalitetskontroll
Lokalitetsovervåking gir detaljerte opplysninger og status fra mange lokaliteter samtidig i sanntid og er et viktig verktøy når en samkjører driften av flere lokaliteter.
akvaconnect family6
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?