AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Undervannslys

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Day light

Smarte løsninger til små og store oppdrettsanlegg

SubLite Integra 250W/400W er den minste modellen i SubLite familien. Leveres med to ulike lysstyrker og passer til settefisk- og yngelproduksjon og mindre anlegg. Benyttes mye i torskeoppdrett der flere armaturer på ulike dyp gir god spredning av lyset over hele merdvolumet. Elektronikken og lyskilden er samlet i samme armaturet. Servicetid: ca. 5.000 timer. Anvendelse: Tanker, mindre og middels merder.
sublite-integra-250w 400w
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?