AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 
Nøter
Arbeidsbåter
Undervannslys
Miljøsensorikk
Kamerasystemer
Programvare
Fôringsanlegg
Fôrflåter
Notvasking
Stålmerder
Plastmerder
ordrekontorknapp

Merdbasert akvakultur

AKVA group er anerkjent som en verdensomspennende pioner og teknologidriver innen den oppdrettsnæringen i over 30 år. I dag er selskapet den største total-leverandøren i verden og leverer alt fra enkle komponenter til komplekse skreddersydde merdbaserte løsninger.

Fra enkle komponenter til komplette løsninger

Cage Farming Aquaculture

AKVA group is recognized as a pioneer and technology driver in the global aquaculture industry for more than 30 years. Today, the company is the world´s largest supplier, from single components to large, advanced and tailor made cage based aquaculture projects.

From single components to complete solutions

service-and-training
Service and training
AKVA group offer a regular service visit with equipment control and maintenance, including a useful detailed status rapport. Intensive product training is also offered.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?