AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Dødfiskoppsamler

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Net Cleaning Systems

Et nytt luftbasert dødfisk konsept basert på bruk av mammutpumpe

En forutsetning for at fisken skal ha et godt miljø er at dødfisk blir fjernet så raskt som mulig fra merdene.

AKVA group har i samarbeid med ledende fiskeoppdrettselskaper nå utviklet et automatisert, robust og svært praktisk system for fjerning av dødfisk. Systemet er tilpasset til alle typer merder, nøter og diverse annet utstyr som inngår i anleggets infrastruktur.

Dødfisksystemet fungerer ved at komprimert luft injiseres gjennom et antall små hull i et eget luftkammer. Fordelen med å injisere en luftstrøm gjennom mange hull er at man skaper en konstant og rask vannstrøm. Akvasmart systemet for oppsamling av dødfisk tilbys som et delvis åpent eller fullstendig lukket system. Systemet kan også leveres med et sentralt oppsamlingspunkt hvor fisken går direkte fra merdene til videre behandling.

AKVA group tilbyr to løsninger. Basic og Sentralisert. Ved Basic fjernes dødfisken automatisk, men fraktes fra merdene via båt. Ved automatisk sentralisert sødfisksystem samles fisken automatisk og transporteres via et rørsystem inn til flåtens ensilasjesystem.
KONSEPTET

Kompressorer

Det anbefales at man bruker skruekompressorer med minimum luftmengde på 3000 l/min og et trykk på 7 bar.

Slangesystem
Slangesystemet brukes til transport av dødfisk fra sugeinntaket opp til silkonstruksjonen, eventuelt til det sentrale oppsamlingsstedet.

Sugeinntak
Sugeinntak til oppsamlingssystemet for dødfisk kan leveres i ulike størrelser og ulik utforming. Våre standard sugeinntak kan leveres med justerbar vekt fra 200 kg opp til 700 kg. Vi kan også levere sugeinntak helt opp til 1,8 tonn som kan erstatte eller komme i tillegg til sentervekten. 

Anbefalt luftmengde
Vi anbefaler en luftmengde på ca. 3000 liter i minuttet.

To innsugingsporter
To innløp i kombinasjon med et oppsamlingskar utformet med bratt vinkel og glatt overflate sørger for at mesteparten av den døde fisken lett kan passere sugeinntaket.

Beskyttelse for rensefisk
Sugeinntaket er utstyrt med et gitter som hindrer rensefisk i å komme inn i sugeinntaket og slangen når systemet ikke er i drift.
mort-collection-system-pipe
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?