AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner

Dødfiskoppsamler Automatisk

polarcirkel-white
ordrekontorknapp
Net Cleaning rigs

Dødfiskoppsamling under alle forhold

En forutsetning for at fisken skal ha et godt miljø er at dødfisk blir fjernet så raskt som mulig fra merdene.

AKVA group har i samarbeid med ledende fiskeoppdrettselskaper nå utviklet et automatisert, robust og svært praktisk system for fjerning av dødfisk. Systemet er tilpasset til alle typer merder, nøter og diverse annet utstyr som inngår i anleggets infrastruktur.

Et sentralisert dødfisksystem henter dødfisk fra hver merd og transporterer den direkte inn til fôrflåten. Dette sikrer at ingen personer kommer i berøring med død fisk og dermed høynes hygienenivået. Oppsamling av dødfisk kan foregå uten risiko for personell og materiell. Ved å installere sentralisert oppsamling av dødfisk vil en kunne effektivisere driften og spare tid da man slipper å gå ut med båt for å hente opp dødfisken. Man kan frigjøre inntil ett årsverk og en båt gjennom å installere et automatisert dødfiskanlegg. Registrering av dødfisk kan da også utføres inne på fôrflåten.

Dødfisksystemet fungerer ved at komprimert luft injiseres gjennom et antall små hull i et eget luftkammer. Fordelen med å injisere en luftstrøm gjennom mange hull er at man skaper en konstant og rask vannstrøm. Akvasmart systemet for oppsamling av dødfisk tilbys som et delvis åpent eller fullstendig lukket system. 


Fordeler ved sentralsystem:
- Ingen berøring av dødfisk
- Vann separeres bort inne ved flåten og kan føres ned på dypt vann for å minimere smitterisiko
- Redusert tidsforbruk, systemet betjenes fra flåten

 
d%c3%b8dfiskoppsamler automatisk - bilde1
d%c3%b8dfiskoppsamler basic - bilde1For å unngå riveskader har vi utviklet et nytt flyteelement som beskytter slangeklemmene slik at de ikke hekter seg inn i notlinet ved handtering av oppsamlingstrakten. Løsningen er patentsøkt.
d%c3%b8dfiskoppsamler basic - bilde5De fleste av våre nye fôringsflåter har integrerte ensilasjetanker plassert i skroget, like under velgerventilene.
d%c3%b8dfiskoppsamler basic - nbilde4Sugeinntaket er utstyrt med et gitter som reduserer muligheten for leppefisk og andre rensefiskarter i å komme inn i oppsamleren.
d%c3%b8dfiskoppsamler automatisk - bilde2Død fisk pumpes gjennom PEH rør fra merdene og inn til silkassen på fôrflåten. Et sentralisert oppsamlingssystem består av tilpassende standardkomponenter.
d%c3%b8dfiskoppsamler automatisk - bilde4Riktig dimensjonerte returslanger er en forutsetning for god returtransport av død fisk. Tilbakeslagsventiler sikrer at vann fra merdene ikke bringes inn i andre merder.
d%c3%b8dfiskoppsamler automatisk - bilde5Silkassen leveres i flere standardvarianter. Vi tilbyr også kundespesifiserte silkasser. Bildet viser en silkasse med stort telle-/ sorteringsbord.
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?