AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Fôringsanlegg

akvasmart-white
ordrekontorknapp
CCS Feed System units

Et effektivt system for undervannsfôring som gir økt tilvekst og bedre fiskevelferd!

AKVA Subsea Feeder er et system for undervannsfôring som fôrer fisken på ca 7 meters dyp. Fôret føres med vanlig luftslange ut til merdene, tilsettes vann og føres ned via et hovedrør. Vannet tilsettes ved hjelp av en pumpe som henter dypt vann, både for å sikre nødvendig fart på fôret og for å sørge for transportvann med god hygiene. Deretter spres fôret ved hjelp av en spredningsenhet på ca 17 meter i omkrets med 12 utfôringsenheter slik at fôret spres i merdene på en god og effektiv måte. Utfôringsraten er opp mot 50 kg fôr i minuttet. Erfaringene med bruk av systemet viser at fuglenett ikke er nødvendig.

Fordelene med AKVA Subsea Feeder:

• Rask og effektiv undervannsfôring (ca 50 kg/min)
• God spredning på fôret
• God hygiene
• Lett å vedlikeholde og praktisk i bruk
• Glem fuglenettet

- Sertifisert i henhold til NS 9415.
Lovende testresultater

AKVA Subsea Feeder er testet hos oppdrettsselskapet SinkabergHansen, og testene viser at fisken har en god tilvekst og fiskevelferd ved at lusepåslaget er redusert. Erfaringene så langt viser at fisken oppholder seg rundt utfôringspunktene. 

Det vil bli gjennomført ytterligere tester i året som kommer. Testene vil omfatte bruk av dype undervannslys kombinert med AKVA Subsea Feeder, og testene vil bli gjennomført i anlegg flere steder langs kysten. Hypotesen er at lyset vil holde fisken dypt om natten og AKVA Subsea Feeder vil holde fisken dypt om dagen. Forsøkene er finansiert av FHF og de vil bli utført i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Resultatene fra testene vil bli offentlig tilgjengelig.

Les mer: Link
CCS Air Control System
sub feeder 2
Syklon
Syklonen er utstyrt med flyteelement og er enkel å plassere og flytte ved vedlikehold og andre nødvendige operasjoner.
sub feeder 1
Fôring under vann
Fisken blir fôret på litt over 7 meters dyp.
sub feeder 3
Fôrspredning
Fôret spres ved hjelp av en spredningsenhet på ca 17 meter i omkrets med 12 separate utfôringsenheter.
sub feeder 4
På dypere vann
Fôringskameraene viser at fisken nå oppholder seg på dypere vann, rundt utfôringspunktene det meste av tiden.
sub feeder 5
Effektiv fôring
Testresultater viser at fôringssystemet gir rask, effektiv og hygienisk fôring, god spredning og mindre lusepåslag.
Fôringsystemet er utviklet og patentert av Nærøysund Aquaservice. AKVA Subsea Feeder selges, markedsføres og videreutvikles av AKVA group i tett samarbeid med Nærøysund Aquaservice.

- Kontakt oss for mer informasjon.
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?