AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Environmental Sensors

Miljødata - kritiske parameter ved fôring

Kunnskap om miljøet som temperatur, oksygen og strømhastighet er faktorer som er viktige styringsparametere ved fôring av fisk. I Akvasmart CCS fôringsanlegg kan alle disse faktorene automatisk kontrollere og justere fôringen. Alle miljødata vil bli logget og kan deretter og brukes i videre analyser, enten i Akvakontroll eller Fishtalk.
temperature-sensor
Temperatur Sensor
Temperatur er grunnlaget for alle fôringsregimer og veksttabeller. Akvasmart Temperatursensor er en robust og driftsikker sensor laget for å måle temperaturer på ønskede dybder. Disse sanntidsmålingene vises kontinuerlig på PC skjermen og logges i AkvaKontroll programvaren.
oxygen-sensor
Oksygen Sensor
Oksygen en viktig faktor for vekst og fiskevelferd, med denne oksygen- sensoren tilkoblet fôringsanlegget kan f��������ringen automatisk stoppes ved for lavt innhold av oksygen i vannet. Målingene blir også logget i AkvaControl fôringssystem software for senere analyser.
current-sensor
Strøm Sensor
Strømsensoren gir kunnskap som forhindrer fôrspill. Strømsensoren kobles direkte til Akvasmart CCS fôringsanlegg, og forhindrer at fôret føres sidelengs ut av merden ved sterk strøm.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?