AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Environmental Sensors

Miljødata - kritiske parameter ved fôring

Fôret utgjør 60 - 90 % av produksjonskostnadene i et oppdrettsanlegg i dag. Dette betyr at hver eneste pellet teller når de økonomiske resultatene legges fram. 

Det første viktige parameteret er temperatur. Å vite den eksakte temperaturen gir kunnskap til å fôre riktig. Det andre parameteret er oksygen. Oksygendata hjelper deg å velge det riktige tidspunktet for fôring. Systemet vil og stoppe fôringen ved lave oksygenverdier i vannet. Det tredje parameteret er strøm. Når strømmen blir for kraftig, vil fôringen stanse slik at fôret ikke forsvinner ut av merdene. 
multisensorFull kontroll over miljødata vil gjøre det enklere å ta korrekte avgjørelser.
oxygen-levelMåling av oksygennivå er en viktig faktor for fiskens vekst og velferd.
winterTemperaturen er grunnlaget for all styring av fôringsprosessen og ulike vekstmodeller.
sensor currentsStrømsensorene vil hindre fôrspill forårsaket av tidevannstrømmer som skyver pelleten ut av merdene.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?