AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 
AKVA Safe Guard system provides data that creates a safer workplace

AKVA Safeguard-system - sensordata som gir en sikrere arbeidsplass

Sikrere og tryggere fortøyning av brønnbåter ved merdene. Overvåking og beslutningshjelp i et nytt, komplett stand-alone system. 
 
AKVA Safeguard er et system for risikostyring (operasjoner og drift) og beslutningsstøtte for å øke sikkerheten i operasjoner og forebygge uønskede hendelser, som f.eks. rømming, personulykker. AKVA Safeguard baserer seg på at man skal overvåke parametre som tidlig kan oppdage endringer i tilstanden til fisken og anlegget, samt sikkerhetsnivået under ulike operasjoner. Parametrene er input til diagnostistikk- og prognosemodeller som er utviklet i samarbeid med de fremste konsulent- og universitetsmiljøene i Norge.

AKVA Safeguard gir nyttig lokal informasjon om: 
  • Miljøbelastninger og belastninger fra brønnbåten
  • Observert belastning i trosser (kontinuerlig validering)
  • Muliggjør planlegging av ideelle fortøyningspunkter
  • Ny og beregningseffektiv modell valideres mot fulle regnemodeller for fartøy og oppdrettsanlegg
  • Ny fishfarm simulator med egenutviklet beregningsmodell som tidssimulerer ulike systemer av tau, kjetting, nøter, bøyer og storvolum-konstruksjoner

 
fiber2Under tøffe strømforhold kan en fortøyning på feil side av merden skape for stor totalbeslatning og forårsake unødige skader på merder og fortøyningene.
complete-overviewMed AKVA Safe Guard har du full kontroll på miljøet og de klimatiske forholdene ute på lokaliteten.
fish-carrierAKVA Safe Guard gjør det enklere og tryggere å ankre opp brønnbåter ved merdene under vanskelige forhold.
funksjoner-akva-safe-guard
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?