AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
AKVA group%27s Multi sensor measures 12 parameters.

Multisensorer

Mål og registrer vanndybde, vanntrykk, konduktivitet (ledningsevne) med mulitsensoren Aqua Troll 200, eller konduktivitet og temperatur med Aqua Troll 100. En ny, unik konduktivitetscelle i de tynne, elegante sensorene gir deg nøyaktige datamålinger. 

Den nye elektroniske multisensoren Aqua Troll 400 er et kompakt instrument som inneholder seks sensorer for vannkvalitet og 12 ulike parametere: 
 • Faktisk konduktivitet
 • Spesifikk konduktivitet
 • Saltkonsentrasjon
 • Total mengde oppløste faste stoffer
 • Resistivitet
 • Tetthet
 • Oppløst oksygen
 • ORP
 • pH
 • Temperatur
 • Vannets høyde
 • Vanntrykk
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?