AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Miljøsensorikk

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Optical Oxygen Sensor

Robust oksygensensor for ekstreme forhold

Oksygensensoren kobles direkte til fôringssystemet og kan stoppe fôringen ved lavt oksygennivå i vannet

Med denne oksygensensoren tilkoblet fôringsanlegget kan fôringen automatisk stoppes ved for lavt innhold av oksygen i vannet. Denne optiske oksygensensoren er en robust og driftsikker membranfri sensor som ikke trenger å kalibreres, derfor kreves kun enkel periodevis rengjøring.

Måleprinsippet som benyttes er å belyse oksygenet da det reflekterte lyset er et mål for oppløst oksygen i vannet. Prinsippet gjør at en ikke trenger vannstrøm for korrekt oksygenmåling, noe som gjør at sensoren også fungerer godt i stillestående vann.

Oksygensensoren kan kobles til Akvasmart CCS fôringsanlegget via trådløst sensor nettverk med CAP (Cage Access Point) eller (Environmental Access Point). 
oxygen-sensor01
real-time-readings-temperatureAkvasmart Temperatur Sensor gir alltid et riktig nåtidsbilde av temperatur forholdene.
fish-environmentTemperatursensorer i kombinasjon med oksygen og strømsensorer gir et godt bilde av miljøet i anlegget.
akva-control-and-fishtalkIntegrasjonene mellom AkvaKontroll og Fishtalk gir deg muligheten til å velge hvor og når du vil analysere data.
temperature-sensor-css-feed-systemMiljødata i sanntid fra merden sendes via det trådløse sensornettverket (CAP) eller via en miljøstasjon (EAP).
environmental-accessAkvasmart EAP (Environmental Access Point) er et robust og pålitelig alternativ og kan benyttes til både kablet og trådløst nettverk.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?