AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Programvare

fishtalk-white
ordrekontorknapp
Software

Intelligente løsninger som sikrer full produksjonskontroll

AKVA group leverer integrerte løsninger for produksjonskontroll i havbruk. Fishtalk dekker alle behov for produksjonskontroll, planlegging, rapportering, økonomi –og vedlikeholdstyring mens AKVAconnect sikrer informasjonsflyt overvåking og styring av tekniske produksjonsprosesser. I kombinasjon bidrar integrerte software –og hardwareløsninger fra AKVA group til å fremme optimal kontroll av miljøbetingelsene for velferdsmessig god og forutsigbar produksjon med bedret fiskehelse og økt lønnsomhet som sluttresultat.
 
akvaconnect

AKVAconnect

AKVAconnect er en ny prosesskontrollplattform som kan benyttes til å knytte sammen og kontrollere alt fra små lokale anlegg til store multinasjonale akvakultur- virksomheter. Dette er et modulært system som er kompatibelt med alle typer utstyr, sensorer og tekniske installasjoner.
integrated-production-and-process-control

Fishtalk

Fishtalk programvaren har en historie helt tilbake på tidlig 80-tallet sammen med de første fiskeoppdretterne, som ønsket å få en bedre kontroll og oversikt over sin produksjon.

Fishtalk er den ledende programvare-løsningen i bransjen, og alle Fishtalk-løsningene er utviklet spesielt for å møte behovene i moderne fiskeoppdrett for produksjonskontroll og planlegging for biologi og økonomi, samt sporbarhet, dokumentasjon, ettersyn og vedlikehold av infrastruktur og utstyr.

Mer enn 30 år med innovative løsninger

Den første løsningen for sjømatindustrien ble levert så tidlig som i 1978 i form av et enkelt sluttseddelsystem for fiskekjøpere kjørt på en kontorcomputer. Derfra av utviklet vi pakkesystemer for veiing og merking av laks og ørret, etterfulgt av programvare for oppfølging av fisk i sjøen med hensyn til driftsregistreringer, planlegging og prognoser. Senere fulgte salgs- og logistikk løsningene, tilpasset omsetning av fisk. I dag brukes Fishtalk løsningene av de fleste norske oppdrettsselskaper. AKVA group har med dette satt bransjestandarden og blitt selskapet som leverer de mest avanserte og brukervennlige programvareløsningene for oppdrettsnæringen.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?