AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Programvare

fishtalk-white
ordrekontorknapp
Software

Intelligente løsninger som sikrer full produksjonskontroll

AKVA group leverer integrerte løsninger for produksjonskontroll i havbruk. Fishtalk dekker alle behov for produksjonskontroll, planlegging, rapportering, økonomi –og vedlikeholdstyring, mens AKVAconnect sikrer informasjonsflytovervåking og styring av tekniske produksjonsprosesser. I kombinasjon bidrar integrerte software– og hardwareløsninger fra AKVA group til å fremme optimal kontroll av miljøbetingelsene for velferdsmessig god og forutsigbar produksjon med bedret fiskehelse og økt lønnsomhet som sluttresultat.
 
akvaconnect

AKVAconnect

AKVAconnect er en ny prosesskontrollplattform som kan benyttes til å knytte sammen og kontrollere alt fra små lokale anlegg til store multinasjonale akvakulturvirksomheter. Dette er et modulært system som er kompatibelt med alle typer utstyr, sensorer og tekniske installasjoner.
integrated-production-and-process-control

Fishtalk

Fishtalk-programvaren har en historie som strekker seg tilbake til tidlig 80-tall, da de første fiskeoppdretterne ønsket å få bedre kontroll og oversikt over produksjonen.

Fishtalk er bransjens ledende programvareløsningen. Alle Fishtalk-løsninger er utviklet spesielt for å møte behovene for produksjonskontroll og planlegging for biologi og økonomi, sporbarhet, dokumentasjon, ettersyn og vedlikehold av infrastruktur og utstyr. 

Mer enn 30 år med innovative løsninger

Den første løsningen for sjømatindustrien ble levert så tidlig som i 1978 i form av et enkelt sluttseddelsystem for fiskekjøpere kjørt på en kontorcomputer. Derfra av utviklet vi pakkesystemer for veiing og merking av laks og ørret, etterfulgt av programvare for oppfølging av fisk i sjøen med hensyn til driftsregistreringer, planlegging og prognoser. Senere fulgte salgs- og logistikk løsningene, tilpasset omsetning av fisk. I dag brukes Fishtalk løsningene av de fleste norske oppdrettsselskaper. AKVA group har med dette satt bransjestandarden og blitt selskapet som leverer de mest avanserte og brukervennlige programvareløsningene for oppdrettsnæringen.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?