AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner

Programvare

fishtalk-white
ordrekontorknapp
Software
For mer informasjon kontakt salgssjef Fishtalk Thomas Hoff, +47 99 20 66 25 eller epost: thoff@akvagroup.com

Intelligente løsninger som sikrer full kontroll

Fishtalk programvaren har en historie helt tilbake på tidlig 80-tallet sammen med de første fiskeoppdretterne, som ønsket å få en bedre kontroll og oversikt over sin produksjon.

Fishtalk er den ledende programvare-løsningen i bransjen, og alle Fishtalk-løsningene er utviklet spesielt for å møte behovene i moderne fiskeoppdrett for produksjonskontroll og planlegging for biologi og økonomi, samt sporbarhet, dokumentasjon, ettersyn og vedlikehold av infrastruktur og utstyr.

Løsningene utvikles i Trondheim av et utviklingsteam som kun arbeider med løsninger for  fiskeoppdrettsbransjen. Fishtalk er basert på kompetansebygging gjennom flere tiår både i utviklingsteam og support.

Moduler som leveres i tillegg til hovedmodulene Control og Equipment:
  • Plan
  • Finance
  • Broodstock
  • Benchmarking
  • Lice
  • Tide
  • Wrasse
  • WebClient
  • Environmental Monitoring
  • Service Planner

Produksjon, Rapportering og Planlegging

fishtalk-control-complete-overview
Fishtalk Control
Fishtalk Control gir full oversikt over den biologiske statusog gjør det mulig å logge alle aktiviteter fra unit, til farm level og helt opp til toppledelsen. Fishtalk Lice, Fishtalk Tide og Fishtalk Benchmarking er noen av de nye new software funksjonalitetene.
fishtalk-plan-optimal-production
Fishtalk Plan
Fishtalk Plan sikrer optimale produksjonsplaner i forhold til intern produksjons og markedsstrategi. Et godt grunnlag for å ta riktige operasjonelle beslutninger for nye scenarier og for ulike fiskeslag. Biologisk planlegging og rapportering.
fishtalk-finance-simulation
Fishtalk Finance
Fishtalk Finans kan stipulere økonomiske resultater av planlagte aktiviteter. Programmet gir fortløpende rapporter i forhold til biologiske planer, budsjetter og utsikter, i tillegg til ulike scenarier. Økonomisk planlegging og rapportering.
akva-control-graph
AKVAcontrol
AKVAcontrol - kraftig og avansert programvare for daglig kontroll av fôringsprosessen. Sammen med Akvasmart CCS Fôringsanlegg, er AKVAcontrol et avansert og brukervennlig styresystem. AKVAcontrol er utviklet i tett samarbeid med fiskeoppdrettere. Dette har resultert i full integrasjon av kamerasystemer, pellet- og miljø- sensorikk.
fishtalk-lice
Fishtalk Lice
Fishtalk Lice viser fiskelus utviklingen og effekt på behandling i hver merd/tank i en grafisk fremstilling som kan eksporteres direkte til excel for rapportering.
fishtalk-tide
Fishtalk Tide
Nyttig verktøy for å planlegge aktiviteter i forhold til tidevann og strøm når dett kan være avgjørende for resultatet.
fishtalk-benchmarking
Fishtalk Benchmarking
Benchmarking gir raskt og enkelt en rangering opp mot etablerte produktmålinger som vekstrater, fôringsstatistikk og andre KPI mål som for eksempel VF3 og SGR
equipment
Fishtalk Equipment
Fishtalk Equipment er et styrings- verktøy som gir full oversikt og kontroll. Inneholder alle sjekklister og all relevant informasjon om utstyr, vedlikehold, dokumentasjon og rapportering. I løpet av få sekunder får du full oversikt over drift og vedlikehold av utstyr på lokaliteten.
wrasse
Fishtalk Wrasse
Modul for bruk av rensefisk Grafisk fremvisning av innblandingsprosent av rensefisk, temperatur, antall lus pr. fisk, notskifte, notvask og avlusning. Ulike arter av rensefisk kan enten registreres sammen, eller deles opp og registreres hver for seg og gir detaljert beholdningskontroll.
webclient
Fishtalk WebClient
Modul for web-registrering. Registreringene viser kun de viktigste og mest nødvendige feltene. Mer informasjon er enkelt tilgjengelig - et klikk unna. Med WebClient kan du nå registrere direkte inn i Fishtalk fra nettleseren din - også fra mobil eller nettbrett. Registreringene som støttes av dette systemet er:: Utfôring, Dødelighet, Miljø og Lusetelling. Registreringene gjort med WebClient går direkte inn i Fishtalk-databasen og systemet støtter...
environment
Fishtalk Environment
Modul for håndtering av dokumenter fra miljøundersøkelser og gir full oversikt over anlegg og resultater fra MOM C og MOM B relatert til biomasse og mtb-utnyttelse på anlegget.

Integrert Produksjon og Prosesskontroll

Integrated Production and Process Control

Mer enn 30 år med innovative løsninger

Den første løsningen for sjømatindustrien ble levert så tidlig som i 1978 i form av et enkelt sluttseddelsystem for fiskekjøpere kjørt på en kontorcomputer. Derfra av utviklet vi pakkesystemer for veiing og merking av laks og ørret, etterfulgt av programvare for oppfølging av fisk i sjøen med hensyn til driftsregistreringer, planlegging og prognoser. Senere fulgte salgs- og logistikk løsningene, tilpasset omsetning av fisk. I dag brukes Fishtalk løsningene av de fleste norske oppdrettsselskaper. AKVA group har med dette satt bransjestandarden og blitt selskapet som leverer de mest avanserte og brukervennlige programvareløsningene for oppdrettsnæringen.
photofish - norsk-produktbokser
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?