AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Fishtalk

fishtalk-white
ordrekontorknapp
AKVA group has leading edge software

Fishtalk Control - fra stamfisk til slakting

Fishtalk Control er utviklet siden 80-tallet for å gi oppdretterne full oversikt over produksjon. Underveis har det fått en betydelig utvidelse med moduler for å støtte oppdretteren til å ta de beste beslutningene. Fishtalk Control forenkler og automatiserer også all rapportering til myndighetene. 

Fishtalk Control er utviklet med flere moduler. Modulene tilhører samme system og trenger derfor ikke oppsett av integrasjoner. Det gir både mindre risiko for feil, reduserte kostander ved oppsett og et brukervennlig grensesnitt. 

For å ha best mulig kontroll og helhetlig styring, anbefaler vi å utvide Fishtalk Control med modulene Plan og Finans. Da vil alle styringsdata være i samme database og beslutninger kan tas i en sammenheng mellom økonomi og biologi. 

Finn mer informasjon om de ulike modulene her: 
fishtalk-plan
Fishtalk Plan
Fishtalk Plan sørger for optimale produksjonsplaner i henhold til de strategier du har valgt. Dette gir deg et enestående grunnlag for å ta kvalifiserte driftsrelaterte avgjørelser basert på ulike scenarier for hvert fiskeslag.
fishtalk-finance
Fishtalk Finance
Fishtalk Finance gjør det mulig å simulere de økonomiske konsekvensene av planlagte aktiviteter. Løsningen gir dyptgående informasjon i henhold til de biologiske planene, budsjetter og prognoser - der alt er basert på et utvalg ulike scenarier.
fishtalk-optimizer
Fishtalk Optimizer
Fishtalk Optimizer tar en plan og anvender matematisk optimering for å lage den beste mulige slakteplanen ut fra et gitt sett med begrensninger. Planleggere vil spare tid og vil få beregnet den beste slakteplanen i løpet av sekunder.
fishtalk-benchmarking
Fishtalk Benchmarking
Fishtalk Benchmarking gir rask og enkel rangering og sammenligning mot etablerte produksjonsmål som for eksempel vekstrate, fôrfaktor, treffrate og andre KPI-er som VF3 og sgr.
fishtalk-broodstock
Fishtalk Broodstock
Fishtalk Broodstock sørger for sømløs integrering av stamfisk- og produksjonskontroll, og gir full sporbarhet over flere generasjoner. Informasjon som generisk opphav, genetiske markører og kvalitetsprøver registreres både på gruppenivå og individnivå.
fishtalk-tide
Fishtalk Tide
Fishtalk Tide viser prognoser for tidevannsnivået time for time, samt endringer i nivået. Dette gjør det enklere å planlegge operasjoner som er avhengige av tidevannsnivå eller -strøm, som bygge av nøter og behandling mot lus.
cleanerfish
Fishtalk Cleanerfish
Fishtalk Cleanerfish sikrer full og oppdatert oversikt over lusebehandlingen. Modulen fungerer som en utvidelse av lusemodulen i Fishtalk. Sammen utgjør de et enestående verktøy for overvåking og analyse.
fishtalk-lice
Fishtalk Lice
Fishtalk Lice viser utviklingen av lus og effekten av behandling i den enkelte merden eller regionen. Fishtalk Cleanerfish gir beholdningstall for hver enkelt merd og prosenten av leppefisk i forhold til laks.
environment
Fishtalk Environmental monitoring
Fishtalk Environmetal Monitoring er en modul for håndtering av dokumenter fra miljøundersøkelser. Legg inn resultater og dokumenter fra miljøundersøkelser inn i Fishtalk. Du kan enkelt søke, legge til eller revidere dokumenter i et dokumentarkiv.
fishtalk-equipment-service-planner
Fishtalk Equipment Service Planner
Fishtalk Equipment Service Planner er et system for fartøyskommunikasjon, planlegging, tildeling, utføring og rapportering av oppdrag knyttet til serviceoperasjoner innen havbruk. Systemet består av Planner, Boat manager og Tablet-applikasjon.
webclient-app
Webclient - App
Effektive registreringer av data rett fra merdkanten. Få bedre dataflyt, deling og rapportering. Legg vekk papirlappene og permene, og la våre apper forenkle innsamling av data fra produksjonen. Vi tilbyr både standardapper og skreddersydde løsninger.
consultants
Konsulenttjenester
Vi har en solid konsulentavdeling med dyktige fagfolk på biologi og teknologi som vil bistå til å oppnå optimale resultater. Alt i fra oppstart av Fishtalk til spesialtilpassede kurs og rådgivning på prosessforbedring eller spesialutviklede løsninger.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker en demo av Fishtalk? Kontakt oss i dag!

thomasbilde newThomas Hoff
Sales Manager

m. +47 99 20 66 25
thoff@akvagroup.com

 
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?