AKVA group
English 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English 

Fishtalk

fishtalk-white
Fishtalk Equipment organizes all the farming equipment with documentation and maintenance.

Fishtalk Equipment

Fishtalk Equipment sikrer rask tilgang til nødvendig dokumentasjon, sjekklister og vedlikeholdsplaner - og gir full sporbarhet ved varslinger. 
God biologi gir god økonomi. Fishtalk Equipment er en god plattform for forbedret drift og bedre kontroll. Fishtalk er utviklet i tett samarbeid med bransjen for å møte utfordringene man finner i industriell fiskeoppdrett. God drift av utstyr måles i biologi. 

Fishtalk Equipment er løsningen for drift, vedlikehold og dokumentasjon og kan innbefatte alt av utstyr på en lokalitet. 

Tilpass arbeidsprosesser for forebyggende vedlikehold. Planlegg og få varsling når fristene nærmer seg. Gjennomfør inspeksjoner med sjekklister for full kontroll på dokumentasjonen. 
fishtalk-screenshot
Full kontroll
Grafisk kartvisning koblet mot listevisning gjør det enkelt å ha kontroll på arbeidsordrer for organisering av aktiviteter, rapporter, oversikter og dokumentregister.
fishtalk-resertifisering
Resertifisering
Planlegger drift av utstyr opp mot produksjonssyklus og tid for neste resertifisering. Planlegger varslinger til riktig tid og til riktige personer. Dokumentasjon av resertifiseringen.
fishtalk-varsling
Varsling
Kart og tabell gir oversikt over skadde deler og utstyr. Gir all informasjon for å vurdere riktige tiltak. Enkelt tilgjengelig informasjon om styrke/egenskaper når deler må skiftes raskt. Midlertidige tiltak som krever endelig reparasjon senere legges inn i feilliste for videre plan.
fishtalk-biologisk-planlegging
Biologisk planlegging
Drift av utstyr må tilpasses biologiske behov. God oversikt over status gir godt grunnlag for å kunne drifte utstyr basert på biologiske planer. Riktig utstyr i forhold til bølgehøyde, strømforhold etc. og nok utstyr tilgjengelig for å dekke behovet.
revisjon
Revisjon
Dokumentasjon om drift og vedlikehold er alltid tilgjengelig. Informasjon per komponent/utstyrsdel, eller på det nivået man ønsker. Status på bruks- og vedlikeholdshistorikk. Oversikt over planlagt vedlikehold.
part
Alt utstyr
Fishtalk Equipment gir deg full kontroll på hver minste del. Systemet tilfredsstiller alle krav i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker en demo av Fishtalk? Kontakt oss i dag!

thomasbilde newThomas Hoff
Sales Manager

m. +47 99 20 66 25
thoff@akvagroup.com
reservedeler
Reservedeler
Last ned reservedelskatalogen, her kan du også bestille reservedeler direkte ved å fylle ut skjemaet på siden.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?