AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner

Programvare

fishtalk-white
ordrekontorknapp
Software

Tjenester

Våre konsulenter har domenekunnskap innen IT, økonomi, havbruk og drift av oppdrettsutstyr.  Vi kan bistå med tjenester for å sikre at kunden utnytter programvaren best mulig, og på en enklest mulig måte får løst sine behov. Rådgiving og veiledning i bruk av IT-løsninger i akvakultur, er en økende del av våre tjenester.

Alle våre tjenester vil alltid tilpasses kunden:
  • Kurs tilpasset de forskjellige Fishtalk modulene
  • Kurs tilpasset roller som fiskehelse- og kvalitetspersonell
  • Tilpassede tjenester for oppbygging av fortøyningsanlegg, båt og annet utstyr
  • Tilpassede tjenester for planlegging og budsjettering
  • IT-konsulent tjenester. Drift, sikkerhet, nettverk, standard programvare osv
  • Utarbeidelse og dokumentasjon av «best practice» tilpasset den enkelte kunde

Fordeler ved bruk av tjenester:
  • Enklere å få løsningen i rask oppstart/lavere terskel for å komme igang
  • Fleksibilitet med hvor og når leveransen skal skje
  • Legger ikke krav på interne ressuser som kan være flaskehalser
  • Fokus på bruker og ikke drift/installasjon

God opplæring er god ledelse – både fordi de ansatte jobber riktigere og fordi det gjør dem i stand til å møte uforutsette situasjoner på en bedre måte når de har kompetanse om utstyr og fisk.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?