AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner

Undervannslys

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Aurora SubLED

Unik kombinasjon av blått, grønt og ultrafiolett LED-lys i en lampe

AKVA group har i tett samarbeid med Norbit utviklet et undervannslys med både anti-kjønnsmodningslys, kontrastlys og UV-lys i en lampe.

Ved hjelp av blått og grønt LED-lys utsettes kjønnsmodning i perioder hvor dette er nødvendig. I tillegg benyttes hvitt lys for maksimal kontrast mellom fisken og fôrpellets under fôring. UV-lys fases inn når det er behov for å holde fiske lengre nede i merden for bl.a. å redusere lusepresset, uten at fiskens indre biologiske prosesser forstyrres.
Lampene henges på ca. 10 meters dyp og kan benyttes i hele sjøfasen. Dette kan redusere lusepresset og effekten vil forsterkes hvis belysningen kombineres med undervannsfôring på 8 meters dybde.
Visuell effekt på anti-kjønnsmodningslys er 1000W og gir maks 120 microEinstein på 1 meters avstand. Visuell effekt på UV-delen (de fire nederste LED radene) er 120W og dette gir maks 12 microEinstein på 1 meters avstand.

For mer informasjon ta kontakt med salgssjef Bjørn Sirnes på mobil +47 90 67 97 91 eller epost: bsirnes@akvagroup.com
aurora subled 1350 - merd
aurora subled 1350 070417 1012-2
ecolight-reduserer-stressIdema Ecolight reduserer stressymptomer hos fisken ved å eliminere brå endringer i lysintensitet som ofte kan mangedoble oksygenforbruket.
ecolightEcolight har et modulbasert design som er enkelt å installere/tilpasse og kan skaleres opp og ned etter behov.
ecolight-systemEcolight er det eneste systemet som trinnløst kan dimme lyset fra 0 til 100% lysintensitet.
ecolight-fishRiktig bruk av tilleggsbelysning gir en betydelig vektøkning og god slaktevekt tidligere enn uten behandling.
ecolight-and-icontrolKombinasjonen av Idema EcoLight og iControl gir oppdretteren full kontroll over lysregime, lysintensitet, daglengde og kunstig solpåvirkning.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?