AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Undervannslys

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Day light

Smarte løsninger til små og store oppdrettsanlegg

SubLite Integra 250W/400W er den minste modellen i SubLite familien. Leveres med to ulike lysstyrker og passer til settefisk- og yngelproduksjon og mindre anlegg. Benyttes mye i torskeoppdrett der flere armaturer på ulike dyp gir god spredning av lyset over hele merdvolumet. Elektronikken og lyskilden er samlet i samme armaturet. Servicetid: ca. 5.000 timer. Anvendelse: Tanker, mindre og middels merder.

SubLite Integra 1000W er vår bestselger til lakseoppdrett og den mest solide modellen på markedet. Armaturen henges på flere ulike dyp og det kraftige lyset gir ekstra god spredning. Elektronikken og lyskilden er her samlet i samme armaturet, noe som gir enkel tilkopling. Servicetid: ca. 5.000 timer. Anvendelse: Middels og større merder.

 
day-lights-diagram
artic-areasUndervannslys - en smart løsning i arktiske områder hvor lysforholdene er dårlige vinterstid.
delivered-worldwideAKVAgroup er ledende innen undervannslys for akvakultur. Mer enn 16 000 armaturer er levert verden over de siste årene.
salmon-trout-codUndervannslys fra AKVAgroup brukes i stor utstrekning ved produksjon av laks, ørret og andre hurtigvoksende arter.
easy-to-install-underwater-lights Det er enkelt å montere og plassere undervannslysene i riktig dybde ved hjelp av bøyer og tau.
wide-range-of-camera-solutionsUlike kameraer gir god oversikt og kontroll over lysregimet og biomassen.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?