AKVA group
English Spanish 
Your Aquaculture Technology and Service Partner
English Spanish 

Notvaskere

akvasmart-white
ordrekontorknapp
Net Cleaning Systems

Optimalt oksygennivå og raskere vekst

Tung begroing på nota hemmer vanngjennomstrømningen og fører til redusert oksygentilførsel. Algevekst kan ofte øke bakteriefloraen i nota og forårsake sykdom og økt stress på biomassen. I tillegg vil begroing også føre til at nøtene bli tyngre, noe som i verste fall kan føre til brudd i konstruksjonen. Dette igjen øker risiko for rømning. Med Idema Notvasker-utstyr vil man forhindre skader på nota samt redusere faren for sykdom og ugunstige forhold i biomassen. En ren not sikrer med andre ord optimale vekstforhold for fisken.
effective-net-cleaning
Effektiv notvasking
Tung begroing på nota hemmer oksygentilførselen og kan øke bakteriefloraen i nota, noe som kan føre til mer sykdom på fisk og økt stress i biomassen.
begroing
Perfekt vanngjennomstrømning
Det er bevist at tungt begrodde nøter fører til at oksygenrikt vann passerer rundt noten i steden for å strømme gjennom. En ren not vil forhindre dette.
vekstkurve-laks
Vekstkurve laks
Oksygenbehovet stiger når vanntemperaturen øker. Denne kurven er nesten lik for de fleste oppdrettsarter, som f.eks. ørret, røye, torsk, kveite og havabbor.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?