AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner
ordrekontorknapp

Kurs og opplæring for kunder

AKVA group opplæringsprogrammer formidler teoretisk, praktisk og biologisk kunnskap og viser hvordan AKVA groups produkter kan bidra til å optimalisere akvakulturnæringen. Kurstilbudet skal sikre kompetanseheving blandt oppdrettere og bidra til høyere kvalitet og effektivitet i driften ute på anleggene.

God opplæring er god ledelse – både fordi de ansatte jobber riktigere og fordi det gjør dem i stand til å møte uforutsette situasjoner på en bedre måte når de har kompetanse om utstyr og fisk. Når vi i Akva Group er ute på anlegg observerer vi ofte at vårt utstyr ikke brukes optimalt som følge av mangel på erfaring eller kompetanse. Våre kurstilbud er rettet direkte inn mot det som vi ser at er viktig for god drift. Når utstyret ikke utnyttes riktig går dette fort utover fôrforbruk og tilvekst. Våre kurs har derfor veldig kort tilbakebetalingstid i form av bedre drift ved anleggene. Kursene har fokus på følgende hovedtema:
 

Kursleder

Øyvind Mathisen
Høyskoleingeniør i akvakultur
Fagbrev i akvakultur
Matfiskanlegg i Marine Harvest 8 år
AKVA group fra 2007 - dd
 

Kontaktinformasjon

Øyvind Mathisen
Tlf.915 91 592

e-post: omathisen@akvagroup.com

Påmelding kurs:

Påmeldingsinformasjon
Påmelding sendes til omathisen@akvagroup.com
Varighet: 09-16 om ikke annet avtales.
Skriftlig påmelding er bindende. 
Avlyses kurset faktureres 50% av kursavgiften.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?