AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner
ordrekontorknapp

Skreddersydde kurs

Alle opplæringsprogram er skreddersydd og planlagt i nært samarbeid med kunden. For å sikre størst mulig utbytte av undervisningen følger man deretter et opplegg basert på følgende trinn: 
 
  1. Forberedelsesfase der den enkelte selv styrer tempoet
     
  2. Opplæring ansikt til ansikt med læreren
     
  3. Tette oppfølgingsaktiviteter etter opplæringen

Hvorfor opplæring?

God opplæring er god ledelse – både fordi de ansatte jobber riktigere og fordi det gjør dem i stand til å møte uforutsette situasjoner på en bedre måte når de har kompetanse om utstyr og fisk. 


Når vi i AKVA group er ute på anlegg, observerer vi ofte at utstyret vi har levert ikke brukes optimalt som følge av mangel på erfaring eller kompetanse. Våre kurstilbud er rettet direkte inn mot det vi ser er viktig for god drift. Hvis utstyret ikke blir brukt riktig, går det fort ut over fôrforbruk og tilvekst. Kursene har derfor veldig kort tilbakebetalingstid i form av bedre drift. 

Hovedtema: 

Optimal fôring - Korrekt fôring har direkte påvirkning på driftsresultatet. Den som til daglig fôrer fisken, bestemmer hvor mye fôr fisken skal ha og hvordan det fordeles i løpet av dagen. Man bør også kjenne til hvordan miljøforhold i merden påvirker fiskens appetitt og vekst.

Unngå driftsstans - Driftsstans kan bli kostbart. God kunnskap om oppbygging og styring av anlegget reduserer risikoen for lengre driftsstans. Du kan gjennomføre en god del feilsøking selv og få gang på anlegget igjen mye kjappere enn hvis du ikke har kunnskap om dette.

Støv og knus - Selv en ganske liten andel støv og knus er svært kostbart gjennom en generasjon. Med god opplæring får du kunnskap om optimale innstillinger i programvaren som sikrer best mulig pellet-transport. I tillegg kan du lære om vedlikeholdsrutiner som sikrer at utstyret er korrekt innstilt til enhver tid, slik at støv og knus-prosenten holdes minimal.

Kompetanse - God opplæring gir mulighet for å videreføre kompetansen til andre, for eksempel nye medarbeidere, i bedriften. Når man fôrer daglig, bygger man i tillegg opp en database i fôringsanleggets programvare. Databasen er anleggets driftshistorikk og bør brukes til videreføring av kompetanse på anlegget. Data fra tidligere generasjoner er for eksempel viktige kilder for å kunne forutsi strømforhold og oksygen, som er viktige faktorer for optimal foring. 
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?