AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner
ordrekontorknapp

Hvorfor trenger du opplæring?

God opplæring er god ledelse – både fordi de ansatte jobber riktigere og fordi det gjør dem i stand til å møte uforutsette situasjoner på en bedre måte når de har kompetanse om utstyr og fisk. 


Når vi i Akva Group er ute på anlegg observerer vi ofte at vårt utstyr ikke brukes optimalt som følge av mangel på erfaring eller kompetanse. Våre kurstilbud er rettet direkte inn mot det som vi ser at er viktig for god drift. Når utstyret ikke utnyttes riktig går dette fort utover fôrforbruk og tilvekst. Våre kurs har derfor veldig kort tilbakebetalingstid i form av bedre drift ved anleggene.

Kursene har fokus på følgende hovedtema

Optimal fôring - Korrekt fôring påvirker driftsresultatet direkte. Den som til daglig fôrer fisken bestemmer hvor mye fôr fisken skal ha og hvordan det skal fordeles i løpet av dagen. Man bør også kjenne til hvordan miljøforhold i merden påvirker fiskens appetitt og vekst.

Unngå driftsstans - Driftsstans kan bli kostbart. God kunnskap om oppbygging og styring av anlegget reduserer risikoen for lengre driftsstans. Du kan gjennomføre en god del feilsøking selv og være opp og gå mye kjappere enn hvis du ikke har kunnskap om dette.

Støv og knus - Selv en svært liten andel støv og knus er svært kostbart gjennom en generasjon. Med god opplæring får du kunnskap om optimale innstillinger i programvaren som sikrer best mulig pellet-transport. I tillegg læres vedlikeholdsrutiner som sikrer at utstyret er korrekt innstilt til enhver tid slik at støv og knus prosenten holdes minimal.

Kompetanse - God opplæring gir mulighet for å videreføre kompetansen til andre (f.eks. nye) i bedriften. I tillegg, når man fôrer daglig, bygger man opp en database i AkvaControl. Denne databasen er anleggets driftshistorikk, og bør brukes til og videreføring av kompetanse på anlegget. Eksempelvis er data fra tidligere generasjoner viktige kilder for å kunne forutsi strømforhold og oksygen, som er viktige faktorer for optimal foring. 
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?