AKVA group
Your Aquaculture Technology and Service Partner
ordrekontorknapp
SmartService avtale

Smartservice-avtale med profesjonelt vedlikehold

Behovet for profesjonell service og forebyggende vedlikehold har de siste årene økt som en følge av mer avansert utstyr innenfor akvakulturnæringen. Regelmessig service og forebyggende vedlikehold hindrer driftsstans og sikrer forutsigbar og kontinuerlig produksjon. AKVA groups nye Smartservice driftsavtale er en trygg løsning som gir en rekke fordeler:

• Service- og vedlikeholds perm
• Prioritert 24 timers telefonsupport
• Rabatt på reservedeler
• Rabatt på timeraten til servicetekniker
• Rabatt på softwareoppdateringer
• Rabatt på AKVA groups opplæringsprogrammer
• Egen dedikert service tekniker
• Nyhetsbrev med informasjon om nye produkter
• Tekniske inspeksjoner med tilstandsrapportering


Tilstandsrapporten er etablert for å sikre jevnlig kontroll av viktige driftskomponenter ved anlegget. Kontrollen skal sikre stabil drift og foreslå utskiftning og oppgradering av utstyr hvor dette vil være nødvendig eller lønnsomt. Innholdet i kontrollen bestemmes ved avtaleinngåelse basert på dialog mellom AKVA group og kunden.

Innhold og rapporteringsform kan tilpasses bedriftens interne kontrollsystemer. Hvert anlegg får en dyktig AKVA group-tekniker til kontaktperson. Han vil gjennomføre tekniske inspeksjoner og er ansvarlig for at all informasjon om anlegget blir registrert og fulgt opp.

Driftsavtalen har tre viktige hovedkomponenter

• Tilstandsrapport
• Kurs og opplæringsprogram
• Supportfunksjon
smartservice-avtale-2
Smartservice gir faste servicebesøk med utstyrskontroll og vedlikehold.
Kundene får også en detaljert statusrapport.
smartservice-avtale-1
Avansert oppdrettsteknologi krever nå mer fagkunnskap.
AKVA group har dyktige teknikere med høy spisskompetanse.
smartservice-avtale-3
Kontrollen sikrer stabil drift
Vi foreslår utskiftning og oppgradering av utstyr hvor dette vil være nødvendig eller lønnsomt.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?