Digital

Full oversikt og kontroll!

AKVA connect og AKVA fishtalk er unike verktøy for oppdrettsbransjen med integrerte løsninger for produksjonskontroll. 

Sammen fremmer AKVA groups software– og hardwareløsninger optimal kontroll av miljøbetingelsene på anlegget. Dette sikrer deg en god og forutsigbar produksjon med bedret fiskehelse og økt lønnsomhet som sluttresultat.

FULL KONTROLL

FULL KONTROLL

Mort collector system
AKVA fishtalk control

Planlegging og finans, biologiplan, økonomi - budsjettering, økonomikontroll, produksjonspris med mer. AKVA fishtalk control fanger data fra stamfisk til slakting og har kraftige rapporterings- og analysemuligheter. Med finans- og planmodulene blir Fishtalk et primærverktøy, fra daglig bruk på lokaliteten til å kartlegge 5-årig plan for hele selskapet.
 
Fishtalk Control
Mort collector system
AKVA connect

AKVA connect er en kraftig "SCADA" prosesskontrollplattform som brukes til å koble og kontrollere et bredt spekter av utstyr og tekniske prosesser på oppdrettsanlegget. Systemet er åpent og kompatibelt med alle typer utstyr, sensorer og tekniske installasjoner. Smart 3D-design med interaktive kontrollfunksjoner gjør det utrolig enkelt å betjene.
 
AKVAconnect
Mort collector system
AKVA fishtalk equipment

Programvaren AKVA fishtalk equipment organiserer alt oppdrettsutstyret med dokumentasjon og vedlikehold, og opprettholder full sporbarhet på komponentnivå. Systemet støtter kravene i NS9415: 2009 og NYTEK.
Fishtalk Equipment

Mer enn 40 år med innovative løsninger

Den første løsningen for sjømatindustrien ble levert så tidlig som i 1978 i form av et enkelt sluttseddelsystem for fiskekjøpere kjørt på en kontorcomputer. Derfra utviklet vi pakkesystemer for veiing og merking av laks og ørret, etterfulgt av programvare for oppfølging av fisk i sjøen med hensyn til driftsregistreringer, planlegging og prognoser. Senere fulgte salgs- og logistikkløsningene, tilpasset omsetning av fisk. I dag brukes Fishtalk-løsningene av de fleste norske oppdrettsselskaper. AKVA group har satt bransjestandard gjennom å levere de mest avanserte og brukervennlige programvareløsningene for oppdrettsnæringen.
Software

Vil du ha mer informasjon?

Sten-Eiven Tinjar
Sales Manager Digital, Nordic

+47 907 54 763
setinjar@akvagroup.com
spare-parts_blue

RESERVEDELER

Last ned vår reservedelskatalog eller bestill direkte ved å fylle ut skjema på siden.
Ordrekontor
user-manuals_blue

brukerhåndbøker

Her finner du våre oppdaterte brukerhåndbøker til enhver tid.
Brukerhåndbøker