Fishtalk Equipment

SMART - RETT OG SLETT!

SMART - RETT OG SLETT!

Fishtalk%20Equipment%20app%20web

NYHET! Fishtalk Equipment app

Fishtalk Equipment app er enkel i bruk på lokasjon. Legg vekk permene og la våre apper forenkle datainnsamlingen fra produksjonen!

Appene sørger for effektiv registrering av data rett fra merdkanten. Få bedre dataflyt, deling og rapportering. Vi tilbyr både standardapper og skreddersydde løsninger.

Last ned på App Store (IOS) eller Google Play Store (Android).

NYHET! Fishtalk Equipment app

Fishtalk Equipment app er enkel i bruk på lokasjon. Legg vekk permene og la våre apper forenkle datainnsamlingen fra produksjonen!

Appene sørger for effektiv registrering av data rett fra merdkanten. Få bedre dataflyt, deling og rapportering. Vi tilbyr både standardapper og skreddersydde løsninger.

Last ned på App Store (IOS) eller Google Play Store (Android).
Fishtalk%20Equipment%20app%20web
expand%20down

Last ned produktark

16 9 arbeidsbilde
GOD OVERSIKT
Fishtalk Equipment har alle sjekklister og relevant informasjon om utstyr, vedlikehold, dokumentasjon og rapportering. Programmet gir deg på få sekunder oversikt over drift og vedlikehold av utstyr på lokaliteten, båten og flåten.
fishtalk-screenshot
GOD KONTROLL
Grafisk kartvisning koblet mot listevisning gjør det enkelt å ha kontroll på arbeidsordrer for organisering av aktiviteter, rapporter, oversikter og dokumentregister.
fishtalk-resertifisering
RESERTIFISERING
Planlegg drift av utstyr opp mot produksjonssyklus og når det er tid for neste resertifisering. Planlegg varslinger til riktig tid og til riktige personer. Dokumentasjon av resertifiseringen.
fishtalk-varsling
VARSLING
Kart og tabell gir oversikt over skadde deler og utstyr. Her får du all informasjon for å vurdere riktige tiltak. Du finner enkelt informasjon om styrke/egenskaper når deler må skiftes raskt. Midlertidige tiltak som krever reparasjoner på senere tidspunkt blir lagt inn i feilliste for videre plan.
fishtalk-biologisk-planlegging
BIOLOGISK PLANLEGGING
Drift av utstyr må tilpasses biologiske behov. God oversikt over status gir godt grunnlag for å kunne drifte utstyr basert på biologiske planer. Riktig utstyr i forhold til bølgehøyde, strømforhold etc. og nok utstyr tilgjengelig for å dekke behovet.
revisjon
REVISJON
Dokumentasjon om drift og vedlikehold er alltid tilgjengelig. Du får informasjon per komponent/utstyrsdel, eller på det nivået du ønsker. Status på bruks- og vedlikeholdshistorikk. Oversikt over planlagt vedlikehold.
part
ALT UTSTYR
Fishtalk Equipment gir deg full kontroll på hver minste del. Systemet tilfredsstiller alle krav i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK.
16 9 utstyrsportalen
UTSTYRSPORTAL
Utstyrsportalen gir deg utfyllende informasjon om lokalitet, oppgaver, feil og avvik.
fishtalk-equipment-service-planner
FISHTALK EQUIPMENT SERVICE PLANNER
Fishtalk Equipment Service Planner er et system for fartøyskommunikasjon, planlegging, tildeling, utføring og rapportering av oppdrag knyttet til serviceoperasjoner innen havbruk. Systemet består av Planner, Boat Manager og Tablet-applikasjon.

Vil du ha mer informasjon?

AKVA%20group_Ansatte_Sten-Eiven%20Tinjar
Sten-Eiven Tinjar
Sales Manager Digital, Nordic

+47 907 54 763
setinjar@akvagroup.com
spare-parts_blue

RESERVEDELER

Last ned vår reservedelskatalog eller bestill direkte ved å fylle ut skjema på siden.
Ordrekontor
user-manuals_blue

brukerhåndbøker

Her finner du våre oppdaterte brukerhåndbøker til enhver tid.
Brukerhåndbøker