life-buoy_blue
Service
monitor_blue
Programvare

INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-UTBRUDDET

AKVA group har innført en rekke tiltak for å minimere risikoen for koronasmitte og holde virksomheten i god drift. Avtalte leveranser og kundestøtte har topp prioritet, og vi følger svært gjerne opp nye forespørsler.
Sist oppdatert: 15.04.20

AKVA group har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av koronavirus:

  • All reisevirksomhet som ikke anses som kundekritisk er stoppet
  • Møter skal i all hovedsak foregå via telefon eller elektroniske samhandlingsplattformer. Besøk skal være avtalt på forhånd
  • Selskapets ansatte blir delt inn i fysisk adskilte soner for å redusere smittepress
  • En god del administrative stillinger blir utført fra hjemmekontor
  • Det er innført ekstra renhold i alle fysiske lokaler
     
Ytterligere tiltak kan bli iverksatt. 

I en situasjon hvor pandemien og de påfølgende restriksjonene fra myndighetene gjør det utfordrende å opprettholde normal drift, er AKVA groups hovedprioritet å opprettholde normal drift og gi selskapets kunder best mulig service og support innenfor gjeldende rammer. 

– Vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde driften og støtte kundene våre i en utfordrende tid. I tilfeller hvor vi ser at det blir avvik på avtalte leveranser, for eksempel som følge av stopp i vareflyt, vil vi straks orientere berørte kunder, uttaler konserndirektør Knut Nesse.

 

Send melding til support