AKVA Borealis SurfLED

Robust, kraftig og energieffektiv LED-armatur som gir svært godt overflatelys i settefiskanlegget.

Borealis%20SurfLED
AKVA Borealis SurfLED er et effektivt og allsidig armatur av kvalitetsmaterialer og det ypperste innen LED-teknologi. Blå og grønne LED-lys manipulerer døgn/årstid, styrer smoltifiseringen og bidrar til å skape et ideelt akvamiljø i settefiskanlegget. Målrettet tilpassing av lys gir produksjonsfordeler og økt fiskevelferd.

Lys er det viktigste årtidssignalet for dyr og planter, og en økende daglengde er svært viktig for å styre og fullføre smoltifiseringsprosessen. Fisken produserer melatonin basert på lyspåvirkning, som igjen er med på å oversette lysperiodesignal til fysiologiske responser. Fisken er mest følsom for blått/grønt lys.
expand%20down

Produktark

AKVA%20Borealis%20SurfLED%20liste