Prosjekter

AKVA group Land Based tilbyr løsninger hvor både driftskostnader, brukervennlighet, vedlikeholdskostnader og andre faktorer er optimalisert. 
blue-line-headers-4px
Prosessen fra en spirende forretningsidé til et ferdig landbasert oppdrettsanlegg kan ofte ta flere år. Vi kan ta del i prosessen helt fra begynnelsen og bistå i produksjonsplanlegging, logistikkplaner og byggeplaner gjennom en forprosjektavtale. Når prosjektet skal realiseres, kan vi ta ansvar for hele leveransen.

Profesjonell prosjektgjennomføring er kritisk for suksess og her kan vi i AKVA group virkelig gjøre en forskjell. Vår lange erfaring med tilrettelegging av landbaserte produksjonanlegg for ulike vekstfaser og fiskearter, gjør at du kan føle deg trygg på at du vil få en partner som leverer verifiserte løsninger med høy grad av presisjon.
Post%20smot%20facility

Referanseprosjekter

Hatchery

KLEKKERI

Startfo%CC%82ring

STARTFÔRING

Smoltanlegg

SMOLT

Post%20smot%20facility

POSTSMOLTANLEGG

Postsmoltanlegg
Matfiskanlegg

MATFISKANLEGG

Rognkjeks

RENSEFISK

Other-species

ANDRE ARTER