POSTSMOLTANLEGG

Smolt er laks som har gjennomgått smoltifisering. Smoltifiseringsprosessen medfører store fysiologiske og morfologiske forandringer i fisken slik at den blir i stand til å tolerere et liv i saltvann. Postsmolt kaller vi fisken fra den er sjøtilvendt og den første tiden i påvekstfasen på sjøanlegget. Med postsmoltanlegg legger man til rette for at fisken skal være større, mer robust og ha kortere produksjonstid i sjøen.
Første byggetrinn av Tytlandsvik Aqua var ferdig i 2019 og består av to haller med åtte kar og en produksjonskapasitet på 3000 tonn fisk per år. På sikt er planen å øke produksjonskapasiteten til 10.000 tonn, fordelt på fire haller til. Vannet hentes fra borebrønner og brukes om igjen etter å ha blitt filtrert for partikler, renset for Co2, luftet og tilført nytt oksygen.

Tytlandsvik Aqua er bygget med resirkuleringsteknologi (RAS). Alt prosessutstyr er levert av AKVA group.

- Fra bygningsmassen stod ferdig til det ble introdusert biomasse i anlegget gikk det omtrent fem måneder. Det var gjort på rekordtid, noe vi er veldig godt fornøyd med størrelsen på anlegget tatt i betraktning, sier prosjektleder Troels Gade.

- Vi har utviklet en del nye løsninger; et spesielt kalksystem for justering av ph-verdi i vannet, et saltsystem som kan tilføre salt i vannet og en ny type FTC (Fish Tank Cleaner). Vi har i prosessen også gjort nyttige erfaringer i hvordan vi kan optimalisere både design, innkjøpsprosess og logistikk for en enda smidigere prosjektgjennomførsel, sier Gade.
 
Tytlandsvik Aqua AS ligger i Hjelmeland kommune i Ryfylke, og eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler.
project_img02
TANKSYSTEMER

Balanse og design

Godt design er et grunnleggende premiss for et vellykket landbasert akvakulturanlegg. For å gi fisken best mulig levevilkår, er det viktig å velge en løsning som tar hensyn til artens atferdsmønster. 
TANKSYSTEMER

Balanse og design

Godt design er et grunnleggende premiss for et vellykket landbasert akvakulturanlegg. For å gi fisken best mulig levevilkår, er det viktig å velge en løsning som tar hensyn til artens atferdsmønster. 
project_img02
spare-parts_blue

RESERVEDELER

Last ned vår reservedelskatalog eller bestill direkte ved å fylle ut skjema på siden.
Ordrekontor
user-manuals_blue

brukerhåndbøker

Her finner du våre oppdaterte brukerhåndbøker til enhver tid.
Brukerhåndbøker