MILJØSENSORIKK

Kritiske parametre ved fôring

Fôret utgjør 60 - 90 prosent av produksjonskostnadene i et oppdrettsanlegg i dag. Dette betyr at hver eneste pellet teller når de økonomiske resultatene legges fram. 

Det første viktige parameteret er temperatur. Å vite den eksakte temperaturen gir viktig kunnskap for å kunne fôre riktig. Det andre parameteret er oksygen. Oksygendata hjelper deg til å velge det riktige tidspunktet for fôring. Systemet vil også stoppe fôringen ved lave oksygenverdier i vannet. Det tredje parameteret er strøm. Når strømmen blir for kraftig, vil fôringen stanse slik at fôret ikke forsvinner ut av merdene.
Temperatursensor
Oksygensensor
Strømsensor
Multisensor

TA DE RETTE BESLUTNINGENE

TA DE RETTE BESLUTNINGENE

multisensor
Full kontroll over miljødata vil gjøre det enklere å ta korrekte avgjørelser.
oxygen-level
Måling av oksygennivå er en viktig faktor for fiskens vekst og velferd.
winter
Temperaturen er grunnlaget for all styring av fôringsprosessen og ulike vekstmodeller.
sensor currents
Strømsensorene vil hindre fôrspill forårsaket av tidevannstrømmer som skyver pelleten ut av merdene.
akva-control-and-fishtalk
Miljøsensorer kombinert med programvaren AKVAconnect overvåker og sikrer stabiliteten i systemet.
extra-careful-feed-handling
Gjør en smart investering - miljøsensorer sikrer effektiv fôring!

VELG EN ANNEN KATEGORI

RESERVEDELER

Last ned vår reservedelskatalog eller bestill direkte ved å fylle ut skjema på siden.

BRUKERMANUALER

Her finner du våre oppdaterte brukermanualer til enhver tid.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?