POLARCIRKEL MULTIFESTE

SOLID OG ENKELT

SOLID OG ENKELT

bilde1
1
Klem det nederste stolpefestet på stolpen og lås med skruer.
bilde2
2
Fest U-klips på slangen og monter i det nedre festet.
bilde3
3
Monter det øvre stolpefestet i U-klipsen og press sammen delene. Fest med skruer.
expand%20down

Produktspesifikasjoner

Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?