POLARCIRKEL MULTIFESTE

SOLID OG ENKELT

SOLID OG ENKELT

bilde1
1
Klem det nederste stolpefestet på stolpen og lås med skruer.
bilde2
2
Fest U-klips på slangen og monter i det nedre festet.
bilde3
3
Monter det øvre stolpefestet i U-klipsen og press sammen delene. Fest med skruer.
Polarcirkel Multifeste kan du bestille direkte fra vårt ordrekontor:
ordre@akvagroup.com eller på telefon 51 77 85 03 (tilvalg delesalg)


 
expand%20down

Produktspesifikasjoner