lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Samarbeider for å gjøre oppdretterne bedre


AKVA group ASA og forskningsinstituttet AKVAFORSK skrev i dag en avtale der de skal samarbeide om å utvikle modeller for biologisk modellering. Partene skal sammen utvikle modeller som så skal implementeres i AKVA groups programvare slik at oppdretteren bedre kan planlegge og styre produksjonen og iverksette tiltak basert på de hendelser som skjer underveis i produksjonsprosessen.
"Forutsigbarhet i produksjonen er et nøkkelord i det arbeidet vi skal samarbeide om. Vi går sammen om å utvikle et verktøy som oppdrettsnæringen trenger for å bli enda bedre" sier Adm. Direktør Bjørn Skjævestad i AKVAFORSK og konsernsjef Knut Molaug i AKVA group.  "Vi har i en tid sammen diskutert hvordan vi kan utnytte og omsette den oppsamlede kunnskapen i våre selskaper og i oppdrettsnæringen bedre.  Gjennom dette samarbeidet er det nettopp det vi ønsker å oppnå."

Arbeidet med å utvikle biologiske modeller for å muliggjøre dette, planlegger vi å starte nå i høst, og vil bli implementert i produkter gjennom de nærmeste årene. Vi planlegger å benytte AKVA group sine systemer som kan registrere og måle forholdene i en oppdrettsmerd til enhver tid og koble dette mot modeller og systemer for planlegging og optimalisering på samme måte som man har gjort innen annen biologisk produksjon.
 
"Samarbeidet mellom AKVA group og AKVAFORSK er strategisk interessant, da vi her kan bygge bru mellom ledende biologisk FoU kompetanse og tilsvarende ledende teknologi og distribusjonsmiljø, som gir oss gode markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt", sier Knut Mollaug og Bjørn Skjævestad. Som et resultat av dette så er selskapet AKVAFORSK Fish Models AS etablert på Ås Campus. Selskapets forretningsidè er å identifisere, utvikle og distribuere biologiske modeller.

"Vi tror potensialet for forbedring er betydelig, noe som vil komme oppdrettsnæringen til nytte."

Trondheim, 16.08.2007

For nærmere informasjon:
AKVA group ASA ved konsernsjef Knut Mollaug (9013 9522) www.akvagroup.com
AKVAFORSK ved adm.dir. Bjørn Skjævestad (9776 0310) www.akvaforsk.no
AKVAFORSK Fish Models AS ved daglig leder Nils Haga (9114 2907)

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.