lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Grieg and AKVA sign frame agreement


Grieg Seafood ASA and AKVA group ASA have entered into an international frame agreement. The agreement was signed in Bergen, Norway, today by the Deputy CEO of Grieg, Mr. Ivar Kvangardsnes and the Chief Marketing Officer of AKVA, Mr. Trond Severinsen, and is a result of long term discussions and negotiations in order to reach a "win-win" agreement for both parties.
 
The agreement will give both companies long term economy of scale benefits as it provides Grieg the opportunity to standardize the technology that will be used at Grieg's farms. Thus increase the efficiency and reduce the operating- and production costs for both parties. The companies will also build a close cooperation in other important areas such as R&D, benchmarking and best practise.

"Grieg Seafood is today one of the world's leading producers of salmon and rainbow trout, and we have production in Norway, Canada and the Shetland Islands. We are now facing a substantial growth and this also means big investments in technology and software in the coming years", says Ivar Kvangardsnes of Grieg. "We wish to use our purchasing power to obtain the best possible prices and terms of these investments. Consequently we have worked to establish this frame agreement for our corporation due to these investments, although this is not an exclusive agreement. Service agreements that involves a local presence where we operate is also a very important factor for us. Consequently, AKVA group was a natural cooperating partner for us, and they now get the opportunity to offer us the technology, quality and service we are looking for through active local participation in the markets we operate", end Mr. Kvangardsnes.

"AKVA group is today the leading supplier of aquaculture technology with offices in more than 10 countries and around 600 employees. We are now close to be a true turn-key supplier to the fish farming industry. Grieg Seafood has been one of our best customers for many years now, and by entering into this agreement, we want to strengthen this cooperation further", says Trond Severinsen of AKVA group. "This agreement will give us more predictability that again enables us to offer Grieg the products and service level they depend on in order to ensure stable and effective operations, as well as high dependability. Furthermore, we are pleased that through this agreement, we get the opportunity to supply our entire product range to Grieg Seafood - from software in one end to cages and feed barges in the other. We see this as an endorsement of our strategic plan from an important customer. We also want to learn more from our customers in order for AKVA to become an even better supplier. Consequently, we look forward to this cooperation with Grieg with great enthusiasm and are confident that this type of cooperation also will prove valuable for other companies going forward", adds Mr. Severinsen.
 
Showing Trond Severinsen of AKVA and Ivar Kvangardsnes of Grieg Seafood after the official signing at Grieg's office in Bergen, Norway, today.


For further information, please contact:
Ivar Kvangardsnes, Deputy CEO, Grieg Seafood ASA
Telephone: +47 - 916 89 295  /   E-mail: ivar.kvangardsnes@griegseafood.no

Trond Severinsen, Chief Marketing Officer, AKVA group ASA
Telephone: +47 - 905 84 632   /   E-mail: tseverinsen@akvagroup.com
 
        
 
 
Grieg og AKVA inngår rammeavtale
 
Grieg Seafood ASA og AKVA group ASA har inngått en internasjonal rammeavtale. Avtalen ble signert i Bergen i dag av Viseadministrerende Direktør i Grieg, Ivar Kvangardsnes og Markedsdirektør i AKVA, Trond Severinsen, og er resultatet av en lengre periode med diskusjoner og forhandlinger for å komme fram til det som er en "vinn-vinn avtale" for partene.

Avtalen skal tilføre begge selskap langsiktige stordriftsfordeler gjennom at den gir Grieg mulighet til å standardisere teknologien som skal benyttes på Griegs anlegg. Dette vil igjen øke effektiviteten og redusere drifts- og produksjonskostnadene for begge parter. Selskapene vil også innlede et nærmere samarbeid på andre viktige områder som FoU, benchmarking og best practise.
 
"Grieg Seafood er i dag en av verdens ledende produsenter av laks og ørret, og vi har produksjon både i Norge, Canada og på Shetland. Vi står nå foran en betydelig vekst og det betyr også store investeringer i teknologi og software i årene som kommer", sier Ivar Kvangardsnes i Grieg. "Vi ønsker å benytte vår kjøpekraft for å oppnå best mulige priser og betingelser på disse investeringene, og har derfor jobbet for å få på plass en internasjonal rammeavtale for konsernet knyttet til disse, men uten at avtalen skal være eksklusiv. En fordelaktig serviceavtale gjennom lokal tilstedetilværelse er også av stor betydning for oss. AKVA group var da en naturlig samarbeidspartner for oss, og de får nå mulighet til å tilby oss den teknologi, kvalitet og service vi er ute etter gjennom aktiv tilstedeværelse i de markedene vi opererer i", avslutter Kvangardsnes.

"AKVA group er i dag den ledende leverandøren innen akvakulturteknologi med kontorer i mer enn 10 land og rundt 600 ansatte, og vi er nå godt på vei til å bli en totalleverandør til oppdrettsnæringen. Grieg Seafood har i lengre tid vært en av våre beste kunder både i Norge og Canada, og vi ønsker ved å inngå en slik avtale å styrke dette samarbeidet ytterligere", sier Trond Severinsen i AKVA group. "Denne avtalen vil gi oss større forutsigbarhet som igjen sikrer at vi kan tilby Grieg de produktene og det servicenivået de er avhengige av for å sikre stabil og effektiv produksjon, samt høy driftssikkerhet. Det vi finner spesielt interessant er at vi gjennom denne avtalen får mulighet til å levere hele vår produktbredde til Grieg Seafood - fra programvare i den ene enden til merd og fôrflåter i andre enden - vi ser på dette som en bekreftelse på vår strategiske retning fra en viktig kunde. Vi i AKVA ønsker også å lære mer av våre kunder for at vi selv skal bli en bedre leverandør. Vi ser derfor fram til dette samarbeidet med Grieg med stor entusiasme og tror at denne samarbeidsformen vil vise seg å være svært verdifull for flere selskaper framover" tilføyer Severinsen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ivar Kvangardsnes, Viseadministrerende Direktør, Grieg Seafood ASA
Telefon: +47 - 916 89 295  /   E-post: ivar.kvangardsnes@griegseafood.no

Trond Severinsen, Markedsdirektør & CMO, AKVA group ASA
Telefon: +47 - 905 84 632   /   E-post: tseverinsen@akvagroup.com

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.