lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Flagging AKVA group ASA


Gjennomføringen av fusjonen mellom Arendals Fossekompani ASA ("AFK") og Norsk Vekst AS ("NOV"), hvor AFK overtar sitt heleide datterselskap NOV, har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. AFK, som overtakende selskap, har ved fusjonens ikrafttredelse blitt eier av NOV sine 1.720.840 aksjer, tilsvarende 9,9 % av aksjene, i AKVA group ASA ("AKVA group"). Fusjonen mellom AFK og NOV er konsernintern, og det har således ikke blitt ytet noe vederlag for aksjene jf. allmennaksjeloven § 13-24. 
 
AFK er nå eier eier av 1.720.840 aksjer i AKVA group, tilsvarende 9,9 % av aksjene og stemmene i AKVA group. AFK har ingen ytterligere rettigheter til aksjer i AKVA group.
 
NOV har ved fusjons ikrafttredelse blitt oppløst og vil således ikke eie aksjer eller rettigheter til aksjer i AKVA group.

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.