lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

New Turn-Key contract for AKVA group in Norway


AKVA group has signed a contract with Sundsfjord Smolt in Norway for delivery of piping, feed systems, underwater light systems and engineering of a large UNI recirculation system. The contract is a part of the customer's new hatchery that will produce as many as 8-10 million Atlantic Salmon smolts annually. This makes it one of Norway's largest and most modern salmon hatcheries.
 
This is the third breakthrough for AKVA group's UNI recirculation technology in Norway. The company also signed engineering contracts with two other major players during the fall of 2008. One of these is also a large salmon hatchery while the other is a more complex recirculation system for saltwater that will produce Atlantic Cod fingerlings. In addition to this, AKVA group is now also completing a large UNI recirculation salmon hatchery in Chile.
 
"The contract with Sundsfjord is a result of extensive cooperation between the two companies, including an independent evaluation of a third party research institute (SINTEF)", says AKVA group's CMO, Mr. Trond Severinsen. "We are of course very pleased and proud that our efforts and investments into the field of advanced recirculation technology now pays off, that our customers recognizes our technology as state-of-the-art and that AKVA group now has true turn-key capabilities".
 
For more information, please contact Mr. Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00).
 
 
AKVA group TOTALLEVERANSE TIL SUNDSFJORD SMOLT
 
AKVA group har inngått avtale med Sundsfjord Smolt AS i Gildeskål for totalleveranse av røropplegg, fôringsanlegg, undervannslys og prosjektering av et stort UNI resirkuleringsanlegg. Anlegget skal stå ferdig innen utgangen av 2009 og vil ha en årlig produksjon på hele 8-10 millioner smolt, noe som vil gjøre dette til et av de største og mest moderne anleggene i Norge.
 
Dette er det tredje gjennombruddet for AKVA groups satsning på resirkuleringsteknologi i Norge. Høsten 2008 signerte også selskapet prosjekteringsavtaler med to andre aktører. Ett av disse er også et stort smoltanlegg mens det andre er et mer komplekst resirkuleringsanlegg for sjøvann for produksjon av torskeyngel. I tillegg ferdigstiller nå AKVA group et stort UNI resirkulerings smoltanlegg i Chile.
 
"Avtalen med Sundsfjord er et resultat av et lengre og omfattende samarbeid mellom selskapene, hvor også uavhengig tredjepart (SINTEF) har deltatt i vurderingene av mulige løsninger" sier Markedsdirektør i AKVA group Trond Severinsen. "Vi er selvfølgelig både stolte og glade for at satsingen vår på resirkuleringsteknologi nå bærer frukter, at kundene anerkjenner vår teknologi som ledende og har tillit til oss som totalleverandør. Dette blir et norsk mønsteranlegg både for Sundsfjord Smolt og AKVA group".
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632).
 

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.