lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Strategic Contract for AKVA group in Malaysia


AKVA Group has been awarded a contract together with the Malaysian based construction company Erat Semarat Sdn Bhd for the building of a marine hatchery for the Malaysian Authorities.  The National Hatchery will be built in Rompin in the province of Pahang, Malaysia, and is designed for the production of 5 million marine fish fry's, initially planned production of Tiger Grouper and Asian Seabass. The fry will mainly be delivered to local fish farming companies in the Pahang province. The equipment delivered will be of UNI recirculation technology and other AKVA group technologies. The contract value of this delivery is of about 10 MNOK for AKVA group, delivery will take place over the next 12 months.
 
The delivery is a first part of the Malaysian authority's initiative to increase the aquaculture production in the country. The purpose of this is to reduce the country's dependency of fish import and to build a export industry within the seafood sector. The plan involves raising the country's fish output from 320.000 tons to 650.000 tons by 2013. AKVA group has been working actively over the last 18 months in the Malaysian market and is by the achievement of this contract AKVA group well positioned to take part in the building of this industry in Malaysia.
 
"We are of course very honored to be awarded this first contract in Malaysia", says CMO of AKVA group Mr. Trond Severinsen. "I would also like to congratulate our Asia team with a job well done to get us into this position in this region. Especially our project manager in Malaysia Mr. Joseph Tuma and our Regional Director in Bangkok, Mr. Jan Erik Svensson. As a result of this achievement we will now also formalize our presence in Malaysia and we are looking forward for the finalization and delivery of this project, and potentially several more projects in the future".
 
For more information, please contact Mr. Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00). 
 
 
 
 
Strategisk kontrakt for AKVA group i Malaysia
 
AKVA group er sammen med det Malaysisk baserte entreprenør selskapet Erat Semarat Sdn Bhd tildelt en kontrakt for bygging av et marint yngelanlegg til de Malaysiske myndighetene.  Det nasjonale yngelanlegget skal bygges i Rompin i provinsen Pahang i Malaysia og er for produksjon av 5 millioner marin yngel av i første omgang "Tiger Grouper" og "Asian Seabass". Fiskeyngelen vil i hovedsak bli levert til lokale fiskeoppdrettere i Pahang provinsen. Kontraktsverdien er på ca. 10 MNOK for AKVA group og vil bli levert i løpet av de neste 12 månedene.
 
Leveransen er den første delen av Malaysiske myndigheters initiativ for å øke akvakulturproduksjonen i landet. Hensikten er å redusere landets avhengighet av fiskeimport samt å bygge opp en sjømatbasert eksportnæring. Planen innebærer en økning av oppdrettsproduksjonen fra 320.000 tonn til 650.000 tonn innen 2013. AKVA group har arbeidet aktivt de siste 18 måneder i det Malaysiske markedet og har gjennom denne kontrakten posisjonert seg til å få ta del i landets satsning innen akvakultur. 
 
"Vi er selvsagt svært fornøyd med å bli tildelt denne første kontrakten i Malaysia", sier Markedsdirektør i AKVA group Trond Severinsen. " jeg vil også gjerne få gratulere vårt team i Asia med en godt gjennomført jobb så lang. Spesielt vil jeg takke vår prosjektleder i Malaysia Hr. Joseph Tuma og vår regiondirektør i Bangkok Jan Erik Svensson. Som et resultat av denne vil nå formalisere vår tilstedeværelse i Malaysia og vi ser fram til å få gjennomført denne leveransen, og potensielt en rekke flere prosjekter i tiden som kommer."
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632).

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.