lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Bunnring og rømningsrisiko


Som respons til Fiskeridirektoratets utspill om "Fare for rømming ved bruk av bunnring" samt øvrige artikler i media siste tiden, ønsker AKVA group, som verdens største leverandør av oppdrettsmerder, også å bidra til debatten med et litt mer nyansert syn på saken.
 
Polarcirkel, som er vår plastmerdavdeling, utviklet verdens første bunnringkonsept så tidlig som i 1990, men da med en løsning hvor selve bunnringen var festet til merd og not ved bruk av tau, sier Markedsdirektør i AKVA group, Trond Severinsen. Dette konseptet er fortsatt i bruk over store deler av verden da det er en trygg, enkel og korrosjonsfri løsning. Vi kjenner ikke til noen tilfeller hvor det har oppstått rømning som et resultat av gnag eller slitasjeskader på noten ved bruk av dette systemet. Dette til tross for at vi har levert mange tusen enheter siden vi lanserte konseptet.
 
Bunnringkonseptet ble også noen år senere adoptert av andre merdleverandører og utviklingen har deretter gått mot bruk av galvanisert kjetting og delvis også bruk av festeklammer i stål rundt bunnringen, tilføyer Severinsen. Dette har for så vidt forenklet handteringen av bunnringen men har også økt risikoen for gnag. Også vi har tatt i bruk kjetting men bruker festestropper rundt bunnringen for å unngå skarpe kanter og redusere korrosjon. Vi kan bekrefte at gnagskader mellom not og kjetting har skjedd og at dette kan være et problem dersom oppdretter ikke har fulgt gode prosedyrer eller not- og merdleverandørenes anbefalinger. Dette er med bakgrunn i erfaringer fra blant annet egne forsøk i testtank i Hirtshals og tilbakemeldinger fra både notprodusenter og oppdrettere som har erfart dette i den senere tid.
 
For å være helt konkret så kjenner vi per i dag til tre tilfeller hvor rømming har skjedd som følge av gnagskader på not etter kontakt med bunnringkjetting. Ett av disse tilfellene var med en Polarcirkel merd og de to andre med konkurrenters merder. Vi har vært oppmerksom på at feil bruk av systemet kan føre til dette problemet en tid nå og jobber derfor kontinuerlig sammen med kundene våre for å etablere bedre løsninger, men bunnring som konsept øker nødvendigvis ikke rømningsfaren sammenlignet med andre metoder for å holde noten på plass. Som i mange ulykker så er årsaken til ulykken/uhellet ofte en kombinasjon av flere forhold, så som utdatert og feil utstyr, feil montering og bruk, manglende tilsyn og vedlikehold osv. Alle involverte parter har derfor et ansvar for å bli bedre! Det er i hele næringens interesse å eliminere rømning, og vi som en seriøs teknologileverandør jobber selvfølgelig hardt for at utstyret som trengs blir utviklet og gjort tilgjengelig for oppdretterne snarest mulig.
 
AKVA group lanserer snart et nytt tilnærmet rømningssikkert Polarcirkel merdkonsept som inkluderer helt ny not-teknologi og bunnringssystem. Dette konseptet vil bli vist for første gang under Aqua Nor messen i august, avslutter Severinsen.
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632)
 

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.