lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

AKVA group appoints Sales Director of Land Based Aquaculture


Mr. Jacob Bregnballe has been appointed Sales Director for AKVA group's international land based aquaculture technology area, with focus on recirculation systems.
 
The new appointment was needed for the company to keep up with the rapidly growing global demand for this technology. As Mr. Bregnballe assumes his new responsibilities, AKVA group Denmark's General Manager, Mr. Jørgen Scheel, will now focus more on the overall management of the company, as well as the long term strategy to become the global leader also in land based aquaculture technology.
 
"We are very excited to have Jacob join our global Sales and Marketing Team as Sales Director, and are confident that his vast experience and international contact network will be a real asset for us" says Chief Marketing Officer of AKVA group, Mr. Trond Severinsen. "AKVA group is now well underway to be a true turn-key supplier of both cage farming- and land based aquaculture technology. Consequently, we depend on experienced senior managers to make this happen and to ensure full integration of various departments and technologies within our company". 
 
Jacob Bregnballe joined AKVA group in 2008 when his company DANAQ, along with UNI-Aqua, was acquired in order to strengthen the growth of AKVA group into land based aquaculture and recirculation technology.
 
For more information, please contact Jørgen Scheel, General Manager AKVA group Denmark A/S (Email jscheel@akvagroup.com, phone +45 2940 9394), or Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00). 
 
 
AKVA group utnevner ny Salgsdirektør for Landbasert Akvakultur
 
Jacob Bregnballe er utnevnt Salgsdirektør for AKVA groups internasjonale sektor for landbasert akvakultur, med fokus på resirkuleringssystemer.

Den nye stillingen var nødvendig for at selskapet skal holde tritt med den raskt voksende globale etterspørselen etter denne type teknologi. Når Bregnballe nå antar nye ansvarsområder, vil Jørgen Scheel, Daglig Leder i AKVA group Danmark, fokusere mer på den overordnede styringen av selskapet, så vel som den langsiktige strategien om å bli den ledende globale aktøren også i landbasert akvakulturteknologi.

"Vi er svært fornøyde med å få Jacob inn i vår globale salgs- og markedsføringsorganisasjon som Salgsdirektør, og er sikre på at hans brede erfaring og internasjonale kontaktnett vil være viktige ressurser for oss, sier Markedsdirektør i AKVA group, Trond Severinsen. "AKVA group godt i gang å bli en totalleverandør av både merdbasert- og landbasert akvakulturteknologi. Vi er derfor avhengige av erfarne toppledere til å gjøre dette mulig, og for å sikre fullintegrering av forskjellige avdelinger og teknologier i selskapet".

Jacob Bregnballe begynte i AKVA group i 2008 da selskapet hans DANAQ, sammen med UNI-Aqua, ble oppkjøpt for å styrke AKVA groups vekst i landbasert akvakultur og resirkuleringsteknologi.
 
For nærmere informasjon, kontakt: Jørgen Scheel, Daglig Leder AKVA group Denmark A/S (Email jscheel@akvagroup.com, mobil +45 2940 9394),  eller Trond Severinsen, Markedsdirektør (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com, mobil: +47 - 905 84 632)

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.