lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

New recirculation contract for hatchery in Norway


AKVA group has signed a turn-key contract with Sundsfjord Smolt for delivery of a complete UNI recirculation hatchery that will produce 8-10 million Atlantic Salmon smolts annually. The system is the first of its kind in Norway, and is scheduled for start-up in February 2010. AKVA group signed a contract for the delivery of piping, feed systems and underwater light systems for the same installation earlier this year.
 
"The turn-key contract with Sundsfjord is a result of a thorough engineering pre-project, which also included the approval of the third party research institute SINTEF", says AKVA group's CMO, Trond Severinsen. "We were in fierce competition with other players in the market, but the unique solutions, system compatibility and integration that AKVA group is able to offer through the complete product and services range is second to none".
 
AKVA group has more than 30 years of aquaculture engineering experience, and the team of world leading experts is renowned for designing sustainable state-of-the-art recirculation systems. Having delivered systems globally for more than 15 different species, AKVA group is able to maintain a perfect environment with superior water quality at minimum cost, independent of whether the operation is designed for fresh- or seawater species.
 
For more information, please contact Mr. Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00).
 
 
 
 
Ny resirkuleringsavtale for settefiskanlegg i Norge
 
AKVA group har inngått en avtale med Sundsfjord Smolt for totalleveranse av et komplett UNI resirkuleringsanlegg for settefisk, med en årlig produksjonskapasitet på 8-10 millioner smolt. Systemet, som er det første av sitt slag i Norge, har en planlagt oppstart i februar 2010. AKVA group inngikk tidligere i år en avtale for levering av røropplegg, fôringsanlegg og undervannslys til samme lokalitet.
 
"Turn-key kontrakten med Sundsfjord er et resultat av et grundig forprosjekt, som også omfattet godkjennelsen av den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF, sier AKVA group's markedsdirektør, Trond Severinsen. "Vi var i sterk konkurranse med andre aktører innen resirkulering, men de unike løsningene, systemkompatibiliteten og integrasjonen som AKVA group er i stand til å tilby gjennom et bredt produkt- og tjenestespekter, overgår alt annet på markedet".
 
AKVA group har mer enn 30 års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur, og teamet av verdensledende eksperter er anerkjent for å kunne designe bærekraftige resirkuleringsanlegg. Gjennom leveranser over hele verden og for mer enn 15 forskjellige arter, har AKVA group bygget opp kompetanse og teknologi for ferskvanns- og sjøvannsanlegg som gjør det mulig å opprettholde et perfekt miljø med optimal vannkvalitet til lavest mulig kostnad.
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632).
 

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.