lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

New Turn-Key Contract for AKVA group Canada


A turn-key contract with Mainstream Canada has been signed for the delivery of a complete UNI recirculation hatchery that will produce 1.2 million Atlantic Salmon smolts annually. The system is the first of its kind in Canada, and is scheduled for start-up in February 2010.
 
The turn-key contract with Mainstream Canada is a result of an efficient collaboration between AKVA group Canada and the company Derk Enterprises that will complete the civil works.
 
AKVA group has more than 30 years of aquaculture engineering experience, and the team of world leading experts is renowned for designing sustainable recirculation systems that are second to none. Having delivered systems globally for more than 15 different species, AKVA group provides optimal water quality conditions for both fresh- and seawater operations. 
 
"As a turn-key supplier to both land based and cage aquaculture operations, farming companies are able to focus on their production, while we ensure excellent system compatibility and integration from design to start-up", says AKVA group's CMO, Trond Severinsen. He adds, "Designing the optimal recirculation system is challenging. Nevertheless, we are able to guarantee that all water parameters are exactly as specified through never allowing any shortcuts in the design. This contract is yet another testimony that our customers recognize our state-of-the-art technology, and that AKVA group now has true turn-key capabilities".
 
For more information, please contact Mr. Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00). 
 
 
 
AKVA group totalleveranse til Mainstream Canada
 
AKVA group har inngått en avtale med Mainstream Canada for totalleveranse av et komplett UNI Resirkuleringsanlegg for settefisk som vil produsere 1,2 millioner smolt årlig. Anlegget som er det første av sitt slag i Canada, skal stå ferdig i februar 2010.
 
Avtalen med Mainstream Canada er et resultat av et omfattende samarbeid mellom AKVA group Canada og entreprenøren Derk.
 
AKVA group har mer enn 30 års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur, og teamet med verdensledende eksperter er anerkjent for å designe bærekraftige resirkuleringsanlegg som overgår alt annet på markedet. Gjennom leveranser over hele verden for mer enn 15 ulike arter, har AKVA group bygget opp kompetanse som sørger for optimal vannkvalitet både i ferskvanns- og sjøanlegg.
 
"Som totalleverandør til både landbasert og merdbasert oppdrett, gir vi oppdretterne muligheten til å fokusere på produksjonen, mens vi sørger for optimal systemkompatibilitet og integrasjon fra design til oppstart", sier AKVA groups Markedsdirektør, Trond Severinsen. Han legger til, "Å designe et optimalt resirkuleringsanlegg er ingen enkel oppgave. Vi stiller allikevel garanti for at alle relevante vannkvalitetsparametre blir akkurat som spesifisert gjennom å aldri tillate snarveier i systemet. Denne kontrakten er nok et bevis på at kundene anerkjenner vår teknologi som ledende, og at de har tillit til oss som totalleverandør."
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør & CMO (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632).
 

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.