lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

AKVA group signs Fishtalk agreement with Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS and Astafjord Smolt AS


Gratanglaks and Kleiva Fiskefarm have used the production control software, Fishtalk Control, for a number of years already. An extension of this agreement, which now also covers Astafjord Smolt, was recently signed.
 
Astafjord Smolt supply smolt to both Gratanglaks and Kleiva Fiskefarm, and the three parties see the benefits of selecting a common production software through Fishtalk Control. "All data, from eggs to processing, is gathered in one single database. This simplifies our work significantly through availability of data, reporting and traceability", says Johannes Arvesen of Kleiva Fiskefarm.
 
"The Fishtalk software suite has the most flexible modules for reporting and analyzing in the industry today. In the current market situation, documentation and traceability is key, and this is exactly what Fishtalk is designed to facilitate our customer with", comments Sales Manager Kåre Gruven of AKVA group. "Fishtalk provides total summary of all operations, as well as quick and easy access to management information. This makes it a complete decision support system with total control over both biological and financial aspects. Better decisions - Faster!"
 
 
 
 
 
 
AKVA group leverer Fishtalk programvare til Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS og Astafjord Smolt AS.
 
Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm har i flere år benyttet produksjonsstyringsprogrammet Fishtalk Kontroll, og har nå forlenget avtalen som også vil dekke Astafjord Smolt.
 
Astafjord Smolt leverer smolt til både Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm. Selskapene ser fordelene ved at alle nå velger Fishtalk Kontroll som felles programvare. "All data, fra rogn til slakt, samles i samme database og forenkler hverdagen med henhold på tilgjengelighet til data, rapportering og sporbarhet", sier Johannes Arvesen i Kleiva Fiskefarm.
 
"Fishtalk programvare har de mest fleksible modulene for rapportering og analyse for oppdrettsnæringen. I dagens markedssituasjon er dokumentasjon og sporbarhet av vesentlig betydning, og dette er akkurat hva Fishtalk er designet for å gi våre kunder", kommenterer Salgsleder Kåre Gruven i AKVA group. "Fishtalk gir en total oversikt over alle operasjoner, samt rask og enkel tilgang til all viktig informasjon. Dette gjør det til en komplett beslutningsstøtte med full kontroll over både biologiske og økonomiske aspekter. Bedre beslutninger - Raskere!"
 

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.