lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

AKVA group recirculation for Greater Amberjack


AKVA group has signed a new contract with National Prawn Company (NPC) in Saudi Arabia for the delivery of a complete UNI-recirculation marine hatchery.  The hatchery is for one of the upcoming new fish species in aquaculture, the greater amberjack (Seriola Dumerilii).  The hatchery will be located at NPC's facility on the coast of the Red Sea close to Jeddah. NPC is one of the world's largest fully integrated shrimp producers, and is embarking on a significant fish farming project.
 
"Compared to another successful Amberjack recirculation hatchery we have supplied in Chile, we expect higher growth rates in the Red Sea due to the local Amberjack's adaptation to higher water temperatures", says President and CEO of AKVA group, Knut Molaug. 
 
The new hatchery will consist of broodstock facilities with egg collectors, incubation section, first feeding section and the unique AKVA live feed production system operating on recirculation technology. The hatchery will be equipped with automatic dosing system for live feed, oxygen control and a back-up security system managed by a state of the art control system. The equipment will be delivered over a period of 16 weeks, and the facility will be commissioned in the beginning of 2010. The hatchery is an integrated part of a pilot projectgreater master plan to establish a complete landbased production facility with an annual capacity to produce 5.000 tonnes of amberjack and other potential new aquaculture species. In March this year AKVA signed a letter of intent for deliveries for the pilot project. The ongoing delivery is the second part-delivery of the project and is a part of the company's larger plan to establish production of 35-50.000 tons of Yellowtail Kingfish. AKVA group has already delivered a complete sea-cucumber production unit for NPC, and is currently constructing a bio-secure broodstock system together with a shared water intake for the 5.000 tonnes production facility.
 
AKVA group has more than 30 years of aquaculture engineering experience, and the team of world leading experts is renowned for designing sustainable state-of-the-art recirculation systems. Having successfully delivered systems globally for more than 15 different species, AKVA group is the global leader in farming technology for "new species".
 
For more information, please contact Mr. Trond Severinsen, Chief Marketing Officer (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00), or Mr. Jacob Bregnballe, Sales Director of Land Based Aquaculture, AKVA group (E-mail: jbregnballe@akvagroup.com or phone +45 7551 3211).
 
National Prawn Company (NPC) is among the world's largest fully integrated prawn farming operations.  It is located on the shore of the Red Sea near Al Lith, south of Jeddah, in Saudi Arabia, on a desert coastal strip occupying an area of just under 250 sq km (roughly 5x the size of Bermuda).  It has coined the term Desert Coastal Aquaculture for its extensive, sustainable operations in forbidding terrain.
 
For information on NPC, please contact, Mr. Laurence Cook, Director, Corporate Communications (phone: +966 555071460, Email: laurence.cook@robian.com.sa)
 
 
 
AKVA group resirkuleringsanlegg for Greater Amberjack
 
AKVA group har signert en ny kontrakt med National Prawn Company (NPC) i Saudi-Arabia for levering av et komplett UNI resirkuleringsklekkeri for den kommende nye fiskearten i oppdrett; Greater Amberjack (Seriola Dumerilii). Anlegget skal plasseres på NPC's lokalitet på kysten av Rødehavet nær Jeddah. NPC er verdens største fullintegrerte rekeoppdretter, og er nå i startgropen med et betydelig prosjekt innen oppdrett av fisk.
 
"Sammenlignet med et annet suksessfullt Amberjack resirkuleringsanlegg vi har levert i Chile, forventer vi høyere vekstrater i Rødehavet grunnet den lokale Amberjacks tilpasning til høyere vanntemperaturer", sier konsernsjef av AKVA group, Knut Molaug.
 
Det nye klekkeriet vil bestå av et stamfiskanlegg med rognsamlere, en klekkeavdeling, en startfôringsavdeling, samt det unike AKVA systemet for levendefôr produksjon som også baseres på resirkuleringsteknologi. Klekkeriet vil bli utstyrt med automatisk doseringssystem for levendefôr, oksygenkontroll og back-up systemer som styres av AKVA groups nye iControl styresystem. Utstyret vil bli levert over en periode på 4 måneder, og anlegget vil være ferdigstilt i begynnelsen av 2010. Anlegget er en viktig del av en større strategisk plan for å etablere et komplett landbasert produksjonsanlegg med en årlig kapasitet til å produsere 5.000 tonn Amberjack, samt muligens andre potensielt nye oppdrettsarter. AKVA group har allerede levert en komplett produksjonsenhet for sjøpølse for NPC, og er for tiden i gang med å konstruere et bio-sikkert stamfiskanlegg som vil ha felles vanninntak med 5.000 tonns produksjonsenheten.
 
AKVA group har mer enn 30 års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur, og teamet av verdensledende eksperter er anerkjent for å kunne designe bærekraftige resirkuleringsanlegg. Gjennom leveranser over hele verden for mer enn 15 ulike arter, er AKVA group verdensledende på oppdrett av "nye arter".
 
For nærmere informasjon, kontakt: Trond Severinsen, Markedsdirektør & CMO (E-mail: tseverinsen@akvagroup.com eller mobil: +47 - 905 84 632), eller Jacob Bregnballe, Salgsdirektør - Landbasert Akvakultur (E-mail: jbregnballe@akvagroup.com eller telefon +45 7551 3211).
 
National Prawn Company (NPC) er en av verdens største fullintegrerte rekeprodusenter. NPC ligger ved kysten av Rødehavet nær Al Lith, sør for Jeddah i Saudi-Arabia, på en ørkenstripe langs kysten som opptar et areal i underkant av 250 km ² (omtrent 5 ganger størrelsen på Stord). De har innførte begrepet "Desert Coastal Aquaculture" for sine omfattende, bærekraftige oppdrettsaktiviteter i et ugjestmildt klima.
 
For mer informasjon om NPC, kontakt, Mr. Laurence Cook, Director, Corporate Communications (Telefon: +966 555071460, E-post: laurence.cook@robian.com.sa)

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.