lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

TIME awards tuna tank farming the world's 2nd best invention!


The break-through in farming of Southern Bluefin Tuna in the tanks of Clean Seas Ltd. in Australia has been awarded the world's 2nd best invention in 2009 by TIME Magazine. This break-through was made possible by a recirculation aquaculture system for land based farming of tuna, delivered by AKVA group in Denmark. For the first time, Southern Bluefin Tuna successfully spawned in a controlled environment in captivity. AKVA group's environmentally friendly tank farming technology was only beaten by NASA's new Ares 1 space exploration rocket. The advanced tank farming technology was delivered to Clean Seas Ltd. in Australia, after they took the initiative for the development of this idea. Clean Seas are now hatching and rearing fingerlings in the tanks, after which the fish are transferred to ocean farming cages where they are grown to a harvest weight of 50-80kg. Consequently, consumption of this tuna can now be done based on environmentally sustainable principles while at the same time reducing the pressure on wild stocks.
 
"This success story is the result of a close cooperation with our Australian customer. We delivered the first recirculation system to Clean Seas back in 2007 and they started the operation by transferring 150kg brood fish into the tanks", says AKVA group's CMO, Trond Severinsen. "Clean Seas' specialists then began the work of getting the fish to spawn in captivity, and succeeded early 2008, making it an international break-through. We are of course very proud to be part of this project and very flattered to have our technology recognized by TIME Magazine in this way".
 
 
For more informaton, please contact:
Trond Severinsen, CMO, AKVA group ASA
Mobile: +47 905 84 632
 
 
 
 
TIME utpeker landbasert tunfiskoppdrett til verdens 2. beste oppfinnelse!
 
Gjennombruddet for oppdrett av "Southern Bluefin" tunfisk hos Clean Seas Ltd. i Australia har blitt utnevnt til verdens 2. beste oppfinnelse i 2009 av tidsskriftet TIME. Dette gjennombruddet ble gjort mulig ved hjelp av saltvanns resirkuleringsteknologi for tunfisk levert av AKVA group Denmark AS. Dette er første gang at gyting av tunfisk i kontrollert miljø i fangenskap har lykkes i kommersiell skala. AKVA groups miljøvennlige landbaserte oppdrettsteknologi ble kun slått av NASAs nye "ARES 1" rakett for utforskning av verdensrommet. Det var Clean Seas som tok initiativet til utviklingen av denne avanserte oppdrettsteknologien, og valgte AKVA group som samarbeidspartner. Yngelen klekkes og fôres opp i anlegget på land for deretter å bli satt ut i merder i sjøen. Her fôres den videre til en slaktevekt på 50-80kg. Tunfisk fra dette anlegget vil nå kunne nytes av forbrukerne, vel vitende om at den er framskaffet basert på bærekraftige prinsipper og uten at presset på bestandene av villfisk økes.
 
"Denne suksesshistorien er resultatet av et nært samarbeid med vår kunde i Australia. Vi leverte det første resirkuleringsanlegget til Clean Seas i 2007, hvor de startet overføringen av 150kg stamfisk inn i de store landbaserte tankene", sier AKVA groups Markedsdirektør, Trond Severinsen. "Spesialister fra Clean Seas begynte så arbeidet med å få tunfisken til å gyte, og lykkes med dette tidlig 2008. Dette var et internasjonalt gjennombrudd i akvakultur. Vi er selvfølgelig veldig stolte av å være med i dette prosjektet og også smigret over at TIME Magazine anerkjenner vår teknologi på denne måten".
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Trond Severinsen, Markedsdirektør / CMO, AKVA group ASA
Mobil: +47 905 84 632

spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.