lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

AKVA group's Fishtalk to Lighthouse Caledonia


- no title specified* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Lighthouse Caledonia has signed a software agreement with AKVA group Scotland Ltd for the supply of Fishtalk Control and Fishtalk Value Chain Planner. The software suite fits naturally into the existing and successful long term preferred supplier agreement between the companies for feeding and sensor equipment.

Fishtalk Control is a powerful role based data management, reporting and analysis software system, whereas Fishtalk Value Chain Planner (VCP) is the biological and financial production planning tool making it easy to predict implications of different production scenarios.

"The software integrates all production and environmental data generated in AkvaControl at the farm, making it directly accessible in Fishtalk Control. This not only provides  a detailed production overview , but  also the ability to quickly analyze, benchmark, plan and provide role based reports," says Odd Martin Solem, Director PRU Software , AKVA group.

"The direct flow of the biological data from the farm to the financial systems is very powerful and will help people at all levels make fast and informed decisions", says Rob Wilson, CFO of Lighthouse Caledonia.

Fishtalk is the most robust, flexible and user-friendly aquaculture software on the market. The solution provides Integrated Operations of fish farming and seafood production, ensuring optimum efficiency, excellent fish quality and increased profitability.

For more information, please contact:

Odd Martin Solem, Director PRU Software, AKVA group ASA

E-mail: omsolem@akvagroup.com

Mobile:+47 916 98 868Lighthouse Caledonia velger Fishtalk


Lighthouse Caledonia har signert en kontrakt med AKVA group Scotland Ltd for levering av Fishtalk programvare.  Leveransen inkluderer programvaren for produksjonskontroll, Fishtalk Kontroll, samt det biologiske og økonomiske planleggingsverktøyet, Fishtalk Verdikjedeplanlegger. Avtalen passer naturlig inn i det allerede eksisterende samarbeidet mellom selskapene for fôring- og sensorutstyr.

Fishtalk Kontroll er et solid, rollebasert system for databehandling, rapportering og analyse, mens Fishtalk Verdikjedeplanlegger er et biologisk og økonomisk planleggingsverktøy som gjør det enkelt å forutsi konsekvenser av ulike produksjonsscenario.

"Programvaren integrerer all produksjons- og miljødata generert i AkvaControl på lokaliteten slik at den er direkte tilgjengelig i Fishtalk Kontroll. Dette resulterer ikke bare i en fullstendig oversikt over produksjonen, men gir også muligheten til raskt å kunne analysere, benchmarke, planlegge, og generere rollebaserte rapporter", sier Odd Martin Solem, Direktør PRU Software, AKVA group.

"Det å ha en direkte flyt av biologiske data fra lokaliteten inn i de finansielle systemene, gir oss et solid verktøy til å foreta raske og informerte beslutninger på alle nivåer i selskapet", sier Rob Wilson, Finansdirektør i Lighthouse Caledonia.

Fishtalk er den mest robuste, fleksible og brukervennlige programvaren for akvakultur som finnes på markedet i dag. AKVA group tilbyr integrerte programvareløsninger for fiskeoppdrett og produksjon av sjømat. Dette sikrer optimal effektivitet, utsøkt fiskekvalitet og mye bedre inntjening.

For nærmere informasjon, kontakt:

Odd Martin Solem, Director PRU Software, AKVA group ASA

E-post: omsolem@akvagroup.com

Mobil:+47 916 98 868


spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.