lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Strategic Cooperation Agreement between CPF and AKVA


Charoen Phokphand Foods Ltd., the world's leading producer and supplier of farmed White Shrimp, and AKVA group ASA, the world's leading supplier of technology for the aquaculture industry, have signed a strategic cooperation agreement for developing a complete new production system for the production of white shrimp utilizing AKVA's recirculation technology and CPF's broad knowledge in shrimp farming.

 

CPF is working actively to improve their production methods and technology. A natural next step for the shrimp farming industry is to utilize new technological opportunities to address many of the challenges of the industry and society today. - This strategic cooperation agreement with AKVA is an important step for us in our strive towards a transformation of the shrimp farming industry. By this project we are addressing important issues for the industry such as; the level of which marine resource and land areas are utilized; the escaping of shrimp from farms to interfere with wild stocks; the control of diseases and efficient battling of parasites; the elimination of, and risks of pollution from shrimp farms and other possible effects on the habitats where the farming is done. Further to this we believe that the technology that this strategic cooperation agreement will produce has the potential also to limit the carbon footprint of the produced shrimp significantly. - says Dr. Chingchai Lohanawatanakul, Chairman of the executive Board, of CPF.

 

The first step of the strategic cooperation includes developing a full scale prototype of a 200 ton/year intensive facility for white shrimp (Litopenaeus Vannamei), as an integrated solution. - For AKVA group this is an important step forward in our development in the Asian market and the furthering of our recirculation technology in the global market. We appreciate the initiatives and eagerness that CPF is showing in this project and are looking forward to the results from this cooperation for both parties. - says Mr. Knut Molaug, CEO of AKVA group.

 

For more information, please contact:

Knut Molaug, CEO, AKVA group ASA

E-mail: kmolaug@akvagroup.com

Mobile: +47 - 901 39 522

 

 

Back from left: Mr. Robins P. McIntosh (Senior VP, CPF), Mr. Jan Erik Svensson (Regional Director, AKVA group S.E. Asia), Dr. Chingchai Lohawatanakul (Chairman of the Executive Board, CPF).

Front from left: Mr. Knut Molaug (CEO, AKVA group), Dr. Sujint Thammasart (Executive VP, CPF)

 

 

 

Strategisk samarbeidsavtale mellom CPF og AKVA

                                                                                           

Charoen Phokphand Foods Ltd., verdens ledende produsent og leverandør av oppdrettsreker (White Shrimp), og AKVA group ASA, verdens ledende teknologileverandør til akvakulturnæringen, har signert en strategisk samarbeidsavtale for utviklingen av helt nye produksjonssystemer for rekeoppdrett ved hjelp av AKVAs resirkuleringsteknologi og CFPs brede kompetanse innen rekeoppdrett.

 

CPF jobber aktivt med å forbedre sine produksjonsmetoder og teknologi. Et naturlig skritt videre for rekeoppdrettsnæringen er nå å utnytte nye teknologiske muligheter for å overkomme mange av de drifts- og samfunnsmessige utfordringene næringen har i dag. - Den strategiske samarbeidsavtalen med AKVA er en viktig brikke i våre planer om å forvandle rekeoppdrettsnæringen betydelig. Dette prosjektet vil spesielt fokusere på viktige utfordringer omkring bærekraftig bruk av landområder og marine ressurser, rømming av reker og mulig innvirkning på ville rekebestander, biosikkerhet, sykdoms- og parasittkontroll, eliminering av forurensing og annen mulig negativ miljøpåvirkning i rekeoppdrettsområdene. Vi tror også at teknologien som denne samarbeidsavtalen vil resultere i potensielt kan begrense det totale karbonfotavtrykket fra rekeoppdrett betydelig - sier Dr. Chingchai Lohanawatanakul, styreformann i CP Foods.

 

Knut Molaug, Konsernsjef i AKVA group, sier at den første fasen av dette prosjektet er å utvikle en prototype av et fullskala intensivt oppdrettsanlegg for White Shrimp (Litopenaeus Vannamei) med hel integrerte løsninger og en produksjonskapasitet på 200 tonn/år. For AKVA group er dette et stort framskritt for vår satsing i Asia og videreutviklingen av vårt forretningsområde innen landbasert resirkuleringsteknologi globalt. Vi setter stor pris på initiativet og engasjementet som CPF viser i dette prosjektet og ser fram til resultatene som dette samarbeidet vil gi begge parter.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Knut Molaug, Konsernsjef, AKVA group ASA

E-mail: kmolaug@akvagroup.com

Mobil: +47 - 901 39 522

 

Vedlagt foto:

 

  • Bak fra venstre: Robins P. McIntosh (Senior Vice President, CPF), Jan Erik Svensson (Regionsdirektør, AKVA group S.E. Asia), Dr. Chingchai Lohawatanakul (Styreformann, CPF). 

  • Foran fra venstre: Knut Molaug (Konsernsjef, AKVA group), Dr. Sujint Thammasart (Executive Vice President, CPF) 

 

 


spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.