lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

New recirculation contract for smolt facility in Norway


New recirculation contract for smolt facility in Norway

AKVA group has signed a turn-key contract with Nordland Akva AS for delivery of a complete UNI Recirculation System for production of Atlantic Salmon smolts. The system is AKVA group`s sixth contract for UNI Recirculation Systems for Atlantic Salmon, and is scheduled for start-up in September 2010.

"The turn-key contract with Nordland Akva is a result of product development in close cooperation with the client. We are pleased to see that AKVA group is now manifesting the position as the leading supplier of recirculation technology, both in Norway and in the rest of the world" says AKVA group's Sales Director, Stig Martin Bø.

"We chose the supplier that we believe will provide the best water quality for our valuable fish. We have also witnessed that AKVA group is a serious and trustworthy Supplier that can manage a task of this magnitude", says Nordland Akva`s CEO, Per Jørgen Haugan.

AKVA group has more than 30 years of aquaculture engineering experience, and the team of world leading experts is renowned for designing sustainable state-of-the-art recirculation systems. Having delivered systems globally for more than 15 different species, AKVA group is able to maintain a perfect environment with superior water quality at minimum cost, independent of whether the operation is designed for fresh- or seawater species.

 

For more information, please contact Mr. Stig Martin Bø, Sales Director Nordic (E-mail: smbo@akvagroup.com or phone +47 51 77 85 00).

 

 

Ny resirkuleringsavtale for settefiskanlegg i Norge

AKVA group har inngått en avtale med Nordland Akva AS for leveranse av et komplett UNI Resirkuleringssystem for smoltproduksjon av Atlantisk laks. Dette er AKVA groups sjette kontrakt på UNI Resirkuleringssystemer til Atlantisk laks. Oppstart av resirkuleringsanlegget er planlagt i september 2010.

"Turn-key kontrakten med Nordland Akva er et resultat av et tett utviklingssamarbeid med kunden. Vi er veldig tilfreds med at AKVA group nå befester sin posisjon som den ledende leverandøren av denne teknologien både i Norge og i resten av verden", sier AKVA groups salgsdirektør, Stig Martin Bø. "

"Vi valgte den leverandøren vi mener vil tilby den beste vannkvaliteten til vår verdifulle fisk. I tillegg har vi sett at AKVA group er en leverandør vi kan stole på til å gjennomføre en oppgave av denne størrelsen", sier Administrerende Direktør i Nordland Akva, Per Jørgen Haugan.

AKVA group har mer enn 30 års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur, og teamet av verdensledende eksperter er anerkjent for å kunne designe bærekraftige resirkuleringsanlegg. Gjennom leveranser over hele verden og for mer enn 15 forskjellige arter, har AKVA group bygget opp kompetanse og teknologi for ferskvanns- og sjøvannsanlegg som gjør det mulig å opprettholde et perfekt miljø med optimal vannkvalitet til lavest mulig kostnad.

For nærmere informasjon, kontakt: Stig Martin Bø, Salgsdirektør Norden (E-mail: smbo@akvagroup.com eller telefon: +47 51 77 85 00).


spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.